Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Univerzitetski klinički centar Srbije

www.kcs.ac.rs

Ginekološko akušerska klinika, Klinički centar Vojvodine

Ginekološko akušerska klinika, Klinički centar Niš

Ginekološko akušerska klinika Narodni Front

Centar za vantelesnu oplodnju “Akademik Vojin Šulović”, Opšta Bolnica Valjevo

Klinički centar Kragujevac

Centar za humanu reprodukciju i IVF, Opšta bolnica Subotica

PRIVATNE IVF KLINIKE

Specijalna ginekološka bolnica “Beograd”

Specijalna bolnica za ginekologiju sa porodilištem “Jevremova”

Specijalna bolnica za lečenje steriliteta “Intermedicus Bis”

Opšta bolnica “Analife”

Specijalna ginekološka bolnica za lečenje steriliteta “Nikolov”

Specijalna ginekološka bolnica za lečenje steriliteta “Spebo Medical”

Specijalna ginekološka bolnica “Ferona”

Specijalna ginekološka bolnica “Genesis”

Specijalna ginekološka bolnica “Gins”

Specijalna ginekološka bolnica “Teofanović“

Specijalna ginekološka bolnica “Pronatal”

Opšta bolnica “Euromedik 2”

Specijalna bolnica za ginekologiju “Gemma clinic”

Specijalna ginekološka bolnica “B.B. Clinic”

Opšta bolnica “Avala”