Šta je to HAŠIMOTO?

Obe faze Hašimoto tireoiditisa, dakle, i hipertireoza i hipotireoza mogu biti indikacija za spontani pobačaj. Negativni uticaji na fetus su prevremeni porođaji, abrupcije posteljice i hipertenzija. Karakteristično je da do spontanih pobačaja dolazi u prvom trimestru trudnoće.

Pacijentkinje, trudnice sa hipotireozom (blago povećan nivo TSH i normalan nivo T3) imaju povećani rizik od razvijanja ove bolesti jer u trudnoći postoji povečana potreba za funkciom štitne žlezde.

Sa druge strane i povećan nivo TSH na početku trudnoće može povečati rizik za spontani pobačaj.

Zaključak je da je normalna funkcija štitne žlezde važna i za začeće i za trudnoću u daljoj fazi.

Antralni folikuli

Antralni folikuli imaju između dva i deset milimetara u prečniku i vidljivi su ultrazvukom. Mnoga istraživanja su pokazala da je broj antralnih folikula pokazatelj potencijalnog broja preostalih jajnih ćelija. Iako se ukupan broj folikula ne može prebrojati, smatra se da razvoj malog broja antralnih folikula ukazuje na smanjenu ovarijalnu rezervu.
Hormon rasta utiče na sazrevanje ovih folikula kako bi prešli u sledeću fazu. Tokom naredne faze folikul dobija šupljinu ispunjenu tečnošću, poznatu kao antrum, zbog čega se i nazivaju antralni folikuli.

Progesteron

Iako se smatra da je progesteron ženski hormon, ta tvrdnja ipak nije tačna. Tačno je da se većina progesterona izluči u drugoj polovini menstrualnog ciklusa,ali njegovo dejstvo nije ograničeno polom i reprodukcijom. Manjak progesterona može dovesti do velikih problema, kako kod žena tako i kod muškaraca. Višak progesterona takođe nije dobar za zdravlje.

Zanimljivosti o jajnim ćelijama

Osnovno, ako poredimo jajnu ćeliju sa ostalim ćelijama u telu, ljudska jajna ćelija je prilično velika. Njena velična od 100 mikrona u prečniku i to je čini vidljivom ljudskom oku bez ikakvog uvećanja. Jajna ćelija je široka koliko jedna vlas kose.  Primera radi, ćelija kože je četiri puta manja od jajne ćelije, a spermatozoid je čak 20 puta sitniji.

Zamrzavanje jajnih ćelija i AMH

Ako razmišljate o zamrzavanju jajnih ćelija ili ste ikada proveravali nivo vaših hormona plodnosti,  verovatno ste čuli za AMH (Anti-Milerijan hormon). Jednostavno rečeno, testiranje AMH vam omogućava da proverite vašu ovarijalnu rezervu (količinu jajnih ćelija u jajnicima).

Nivo vašeg AMH pruža vam bolje razumevanje reproduktivnog zdravlja i može vam pomoći u planiranju buduće porodice. Ako odlučite da zamrznete svoje jajne ćelije, lekar će na osnovu vašeg AMH predložiti plan za stimulaciju i prilagoditi ga vašim potrebama.

Zamrzavanje jajnih ćelija – kada i kako

Jajne ćelije koje se formiraju i sazrevaju u mlađim godinama u većem broju su zdrave. One su sa normalnom naslednom osnovom i potencijalom stvaranja zdravih embriona, koji se mogu usaditi u matericu i dovesti do rađanja deteta.

Kod žena od 25. godina života stvara se 90% zdravih, a 10% izmenjenih, nekvalitetnih i abnormalnih jajnih ćelija. Dvadeset godina kasnije je taj odnos obrnut – žena sa 45. godina starosti stvara 90% abnormalnih, a samo 10% normalnih, kvalitetnih ćelija.

Koliko jajnih ćelija žena izgubi u jednom ciklusu?

Kada uđu u pubertet, sa početkom menstrualnog ciklusa, žene gube određeni broj jajnih ćelija. Iako varira od žene do žene, oko 95% žena ima manje od 12% ukupnog broja jajnih ćelija sa 30 godina. Do 40. godine se taj broj smanjuje na čak 3%, a samo na 1% u periodu od 40. do 50. godine.

Dijabetes

Dijabetes

Dijabetes tipa 1 javlja se obično kod mlađih osoba i najčešće započinje pre 35 godine života. Simptomi nastaju naglo. Bolesnici naglo mršave i velika je sklonost ka ketoacidozi (komatoznom stanju zbog loše regulacije šećera).
Dijabetes tipa 2 verovatno predstavlja kombinaciju nedovoljnog lučenja insulina i nemogućnosti njegovog delovanja.

HPV – humani papiloma virus

Humani papiloma virus (HPV) je virusna infekcija koja se prenosi kontaktom “koža na kožu”, pa se iz tog razloga smatra najčešćom seksualno prenosivom bolešću. Postoji više od 100 vrsta HPV virusa, od kojih se više od 40 prenosi seksualnim putem. Iako neki slučajevi genitalne infekcije neće izazvati zdravstvene komplikacije, neke vrste mogu izazvati nastanak polnih bradavica, dok je HPV prepoznat i kao uzročnik raka grlića materice.

Onkofertilitet i reproduktivno doba

Kod žena u reproduktivnom dobu maligni tumori su dvostruko češći nego kod muškaraca. Najčešći tipovi raka kod žena u reproduktivnom dobu su rak dojke, melanom, rak grlića materice i limfom. Rana dijagnoza osigurava relativno dobru prognozu i stopu preživljavanja za mlade pacijente.

Ogromna većina pacijenata nije svesna stvarnih rizika lečenja karcinoma. Pored uklanjanja genitalnih organa, zračenje karlice, hemoterapija… ponekad se i ne razmišlja o potrebi očuvanja biološkog materijala.

Nema više tekstova.

Šta je to HAŠIMOTO?

Obe faze Hašimoto tireoiditisa, dakle, i hipertireoza i hipotireoza mogu biti indikacija za spontani pobačaj. Negativni uticaji na fetus su prevremeni porođaji, abrupcije posteljice i hipertenzija. Karakteristično je da do spontanih pobačaja dolazi u prvom trimestru trudnoće.

Pacijentkinje, trudnice sa hipotireozom (blago povećan nivo TSH i normalan nivo T3) imaju povećani rizik od razvijanja ove bolesti jer u trudnoći postoji povečana potreba za funkciom štitne žlezde.

Sa druge strane i povećan nivo TSH na početku trudnoće može povečati rizik za spontani pobačaj.

Zaključak je da je normalna funkcija štitne žlezde važna i za začeće i za trudnoću u daljoj fazi.

Antralni folikuli

Antralni folikuli imaju između dva i deset milimetara u prečniku i vidljivi su ultrazvukom. Mnoga istraživanja su pokazala da je broj antralnih folikula pokazatelj potencijalnog broja preostalih jajnih ćelija. Iako se ukupan broj folikula ne može prebrojati, smatra se da razvoj malog broja antralnih folikula ukazuje na smanjenu ovarijalnu rezervu.
Hormon rasta utiče na sazrevanje ovih folikula kako bi prešli u sledeću fazu. Tokom naredne faze folikul dobija šupljinu ispunjenu tečnošću, poznatu kao antrum, zbog čega se i nazivaju antralni folikuli.

Progesteron

Iako se smatra da je progesteron ženski hormon, ta tvrdnja ipak nije tačna. Tačno je da se većina progesterona izluči u drugoj polovini menstrualnog ciklusa,ali njegovo dejstvo nije ograničeno polom i reprodukcijom. Manjak progesterona može dovesti do velikih problema, kako kod žena tako i kod muškaraca. Višak progesterona takođe nije dobar za zdravlje.

Zanimljivosti o jajnim ćelijama

Osnovno, ako poredimo jajnu ćeliju sa ostalim ćelijama u telu, ljudska jajna ćelija je prilično velika. Njena velična od 100 mikrona u prečniku i to je čini vidljivom ljudskom oku bez ikakvog uvećanja. Jajna ćelija je široka koliko jedna vlas kose.  Primera radi, ćelija kože je četiri puta manja od jajne ćelije, a spermatozoid je čak 20 puta sitniji.

Zamrzavanje jajnih ćelija i AMH

Ako razmišljate o zamrzavanju jajnih ćelija ili ste ikada proveravali nivo vaših hormona plodnosti,  verovatno ste čuli za AMH (Anti-Milerijan hormon). Jednostavno rečeno, testiranje AMH vam omogućava da proverite vašu ovarijalnu rezervu (količinu jajnih ćelija u jajnicima).

Nivo vašeg AMH pruža vam bolje razumevanje reproduktivnog zdravlja i može vam pomoći u planiranju buduće porodice. Ako odlučite da zamrznete svoje jajne ćelije, lekar će na osnovu vašeg AMH predložiti plan za stimulaciju i prilagoditi ga vašim potrebama.

Zamrzavanje jajnih ćelija – kada i kako

Jajne ćelije koje se formiraju i sazrevaju u mlađim godinama u većem broju su zdrave. One su sa normalnom naslednom osnovom i potencijalom stvaranja zdravih embriona, koji se mogu usaditi u matericu i dovesti do rađanja deteta.

Kod žena od 25. godina života stvara se 90% zdravih, a 10% izmenjenih, nekvalitetnih i abnormalnih jajnih ćelija. Dvadeset godina kasnije je taj odnos obrnut – žena sa 45. godina starosti stvara 90% abnormalnih, a samo 10% normalnih, kvalitetnih ćelija.

Koliko jajnih ćelija žena izgubi u jednom ciklusu?

Kada uđu u pubertet, sa početkom menstrualnog ciklusa, žene gube određeni broj jajnih ćelija. Iako varira od žene do žene, oko 95% žena ima manje od 12% ukupnog broja jajnih ćelija sa 30 godina. Do 40. godine se taj broj smanjuje na čak 3%, a samo na 1% u periodu od 40. do 50. godine.

Dijabetes

Dijabetes

Dijabetes tipa 1 javlja se obično kod mlađih osoba i najčešće započinje pre 35 godine života. Simptomi nastaju naglo. Bolesnici naglo mršave i velika je sklonost ka ketoacidozi (komatoznom stanju zbog loše regulacije šećera).
Dijabetes tipa 2 verovatno predstavlja kombinaciju nedovoljnog lučenja insulina i nemogućnosti njegovog delovanja.

HPV – humani papiloma virus

Humani papiloma virus (HPV) je virusna infekcija koja se prenosi kontaktom “koža na kožu”, pa se iz tog razloga smatra najčešćom seksualno prenosivom bolešću. Postoji više od 100 vrsta HPV virusa, od kojih se više od 40 prenosi seksualnim putem. Iako neki slučajevi genitalne infekcije neće izazvati zdravstvene komplikacije, neke vrste mogu izazvati nastanak polnih bradavica, dok je HPV prepoznat i kao uzročnik raka grlića materice.

Onkofertilitet i reproduktivno doba

Kod žena u reproduktivnom dobu maligni tumori su dvostruko češći nego kod muškaraca. Najčešći tipovi raka kod žena u reproduktivnom dobu su rak dojke, melanom, rak grlića materice i limfom. Rana dijagnoza osigurava relativno dobru prognozu i stopu preživljavanja za mlade pacijente.

Ogromna većina pacijenata nije svesna stvarnih rizika lečenja karcinoma. Pored uklanjanja genitalnih organa, zračenje karlice, hemoterapija… ponekad se i ne razmišlja o potrebi očuvanja biološkog materijala.

Nema više tekstova.