Šta je to HAŠIMOTO?

Obe faze Hašimoto tireoiditisa, dakle, i hipertireoza i hipotireoza mogu biti indikacija za spontani pobačaj. Negativni uticaji na fetus su prevremeni porođaji, abrupcije posteljice i hipertenzija. Karakteristično je da do spontanih pobačaja dolazi u prvom trimestru trudnoće.

Pacijentkinje, trudnice sa hipotireozom (blago povećan nivo TSH i normalan nivo T3) imaju povećani rizik od razvijanja ove bolesti jer u trudnoći postoji povečana potreba za funkciom štitne žlezde.

Sa druge strane i povećan nivo TSH na početku trudnoće može povečati rizik za spontani pobačaj.

Zaključak je da je normalna funkcija štitne žlezde važna i za začeće i za trudnoću u daljoj fazi.

Godine i AMH

Test na anti-Mullerian hormon (AMH) je najbolji test koji je trenutno dostupan za procenu rezerve jajnika i ukazuje na mogućnost ranog gubitka plodnosti. Međutim, ne može pokazati ko je plodniji od proseka, niti predviđa rezervu jajnika kod žena sa policističnim jajnicima (PCOS).

To je test iz krvi koji se može uraditi u bilo koje vreme tokom menstrualnog ciklusa. Takođe, može pomoći da se predvidi koliko ćete jajnih ćelija verovatno dobiti u IVF ciklusu. Ovaj test može da identifikuje žene koje bi mogle da prođu kroz ranu menopauzu, a samim tim i koje mogu izgubiti plodnost ranije od proseka.

Antralni folikuli

Antralni folikuli imaju između dva i deset milimetara u prečniku i vidljivi su ultrazvukom. Mnoga istraživanja su pokazala da je broj antralnih folikula pokazatelj potencijalnog broja preostalih jajnih ćelija. Iako se ukupan broj folikula ne može prebrojati, smatra se da razvoj malog broja antralnih folikula ukazuje na smanjenu ovarijalnu rezervu.
Hormon rasta utiče na sazrevanje ovih folikula kako bi prešli u sledeću fazu. Tokom naredne faze folikul dobija šupljinu ispunjenu tečnošću, poznatu kao antrum, zbog čega se i nazivaju antralni folikuli.

Zanimljivosti o jajnim ćelijama

Osnovno, ako poredimo jajnu ćeliju sa ostalim ćelijama u telu, ljudska jajna ćelija je prilično velika. Njena velična od 100 mikrona u prečniku i to je čini vidljivom ljudskom oku bez ikakvog uvećanja. Jajna ćelija je široka koliko jedna vlas kose.  Primera radi, ćelija kože je četiri puta manja od jajne ćelije, a spermatozoid je čak 20 puta sitniji.

Vrednosti FSH

Tokom života, žena potroši veći deo folikula a posledica je manjak estrogenih hormona što je manje jajnih ćelija. Smanjenje estrogena utiče na konstantnu stimulaciju oslobađanja FSH iz hipofize. Zato koncentracija FSH u krvi raste. On, u stvari, više stimuliše produkciju estrogena i sazrevanje jajne ćelije, više “radi”.

Kada je FSH toliko visok i ne dovodi do cikličnih promena na jajniku dešava se ulazak u menopauzu.

Određivanje nivoa FSH je značajno za plodnost jer ukazuje na rezervu jajnih ćelija. Što viši nivoi FSH – rezerva jajnih ćelija je manja.

Endometrijum i kako ga zadebljati

Endometrijum je unutrašnja sluznica materice koja se svakog meseca zgušnjava i obnavlja i time se priprema za trudnoću. Ukoliko u tom ciklusu žena ne ostvari trudnoću, sluznica se odbacuje i počinje menstrualni ciklus.

Može se desiti da žena ima problem sa endometrijumom (zadebljanjem ili strukturom endometrijuma). Endometrijum je posebno podložan problemima kod žena preko 38 godina. Njegova uloga u ostvarivanju trudnoće je važna, bez obzira da li se ostvaruje vantelesnom oplodnjom ili prirodnim putem.

FSH i ovulacija

FSH deluje na početku ciklusa i utiče na rast folikula i sazrevanja jajne ćelije u unutrašnjosti folikula. Pod dejstvom LH i FSH stvara se estradiol, pa to znači da što je više ćelija u sastavu folikula, to je i više estradiola. Estradiol je važan jer omogućava sazrevanje jajne ćelije. Kako folikularna faza odmiče, sa povećanjem broja ćelija folikula, raste i estradiol koji će omogućiti jajnoj ćeliji da sazri.
Ovulacija (pucanje folikula) dešava se uglavnom polovinom menstrualnog ciklusa, tada se oslobađa zrela jajna ćelija u jajovod.

Šta je jednoroga materica?

Ako sumnjate ili ako postoje razlozi da verujete da imate jednorogu matericu, konsultujte se sa ginekologom. Jedino oni mogu da procene vašu istoriju bolesti, izvrše fizički pregled i zatraže odgovarajuće preglede kako bi procenili strukturu vaše materice.
Važno je napomenuti da nemaju sve žene sa jednorogom matericom probleme sa plodnošću.
Neke mogu imati uspešne trudnoće. Međutim, žene sa ovom anomalijom materice mogu imati koristi od dodatnog praćenja i nege tokom trudnoće.

Zamrzavanje tkiva jajnika

OTC postupak traje približno jedan sat i može se kombinovati s drugim postupcima u operacionoj sali, kako bi se ograničila potreba za dodatnom anestezijom. Obično se izvodi kao minimalno invazivna laparoskopska hirurgija, putem malih rezova na stomaku.

Nakon hirurškog dela postupka, tkivo jajnika se obrađuje, zamrzava i šalje na dugoročno skladištenje. Na ovaj način, tkivo se može čuvati dugi niz godina, dok pacijentkinja ne bude spremna za njegovu upotrebu.

Onkofertilitet i reproduktivno doba

Kod žena u reproduktivnom dobu maligni tumori su dvostruko češći nego kod muškaraca. Najčešći tipovi raka kod žena u reproduktivnom dobu su rak dojke, melanom, rak grlića materice i limfom. Rana dijagnoza osigurava relativno dobru prognozu i stopu preživljavanja za mlade pacijente.

Ogromna većina pacijenata nije svesna stvarnih rizika lečenja karcinoma. Pored uklanjanja genitalnih organa, zračenje karlice, hemoterapija… ponekad se i ne razmišlja o potrebi očuvanja biološkog materijala.

Nema više tekstova.

Šta je to HAŠIMOTO?

Obe faze Hašimoto tireoiditisa, dakle, i hipertireoza i hipotireoza mogu biti indikacija za spontani pobačaj. Negativni uticaji na fetus su prevremeni porođaji, abrupcije posteljice i hipertenzija. Karakteristično je da do spontanih pobačaja dolazi u prvom trimestru trudnoće.

Pacijentkinje, trudnice sa hipotireozom (blago povećan nivo TSH i normalan nivo T3) imaju povećani rizik od razvijanja ove bolesti jer u trudnoći postoji povečana potreba za funkciom štitne žlezde.

Sa druge strane i povećan nivo TSH na početku trudnoće može povečati rizik za spontani pobačaj.

Zaključak je da je normalna funkcija štitne žlezde važna i za začeće i za trudnoću u daljoj fazi.

Godine i AMH

Test na anti-Mullerian hormon (AMH) je najbolji test koji je trenutno dostupan za procenu rezerve jajnika i ukazuje na mogućnost ranog gubitka plodnosti. Međutim, ne može pokazati ko je plodniji od proseka, niti predviđa rezervu jajnika kod žena sa policističnim jajnicima (PCOS).

To je test iz krvi koji se može uraditi u bilo koje vreme tokom menstrualnog ciklusa. Takođe, može pomoći da se predvidi koliko ćete jajnih ćelija verovatno dobiti u IVF ciklusu. Ovaj test može da identifikuje žene koje bi mogle da prođu kroz ranu menopauzu, a samim tim i koje mogu izgubiti plodnost ranije od proseka.

Antralni folikuli

Antralni folikuli imaju između dva i deset milimetara u prečniku i vidljivi su ultrazvukom. Mnoga istraživanja su pokazala da je broj antralnih folikula pokazatelj potencijalnog broja preostalih jajnih ćelija. Iako se ukupan broj folikula ne može prebrojati, smatra se da razvoj malog broja antralnih folikula ukazuje na smanjenu ovarijalnu rezervu.
Hormon rasta utiče na sazrevanje ovih folikula kako bi prešli u sledeću fazu. Tokom naredne faze folikul dobija šupljinu ispunjenu tečnošću, poznatu kao antrum, zbog čega se i nazivaju antralni folikuli.

Zanimljivosti o jajnim ćelijama

Osnovno, ako poredimo jajnu ćeliju sa ostalim ćelijama u telu, ljudska jajna ćelija je prilično velika. Njena velična od 100 mikrona u prečniku i to je čini vidljivom ljudskom oku bez ikakvog uvećanja. Jajna ćelija je široka koliko jedna vlas kose.  Primera radi, ćelija kože je četiri puta manja od jajne ćelije, a spermatozoid je čak 20 puta sitniji.

Vrednosti FSH

Tokom života, žena potroši veći deo folikula a posledica je manjak estrogenih hormona što je manje jajnih ćelija. Smanjenje estrogena utiče na konstantnu stimulaciju oslobađanja FSH iz hipofize. Zato koncentracija FSH u krvi raste. On, u stvari, više stimuliše produkciju estrogena i sazrevanje jajne ćelije, više “radi”.

Kada je FSH toliko visok i ne dovodi do cikličnih promena na jajniku dešava se ulazak u menopauzu.

Određivanje nivoa FSH je značajno za plodnost jer ukazuje na rezervu jajnih ćelija. Što viši nivoi FSH – rezerva jajnih ćelija je manja.

Endometrijum i kako ga zadebljati

Endometrijum je unutrašnja sluznica materice koja se svakog meseca zgušnjava i obnavlja i time se priprema za trudnoću. Ukoliko u tom ciklusu žena ne ostvari trudnoću, sluznica se odbacuje i počinje menstrualni ciklus.

Može se desiti da žena ima problem sa endometrijumom (zadebljanjem ili strukturom endometrijuma). Endometrijum je posebno podložan problemima kod žena preko 38 godina. Njegova uloga u ostvarivanju trudnoće je važna, bez obzira da li se ostvaruje vantelesnom oplodnjom ili prirodnim putem.

FSH i ovulacija

FSH deluje na početku ciklusa i utiče na rast folikula i sazrevanja jajne ćelije u unutrašnjosti folikula. Pod dejstvom LH i FSH stvara se estradiol, pa to znači da što je više ćelija u sastavu folikula, to je i više estradiola. Estradiol je važan jer omogućava sazrevanje jajne ćelije. Kako folikularna faza odmiče, sa povećanjem broja ćelija folikula, raste i estradiol koji će omogućiti jajnoj ćeliji da sazri.
Ovulacija (pucanje folikula) dešava se uglavnom polovinom menstrualnog ciklusa, tada se oslobađa zrela jajna ćelija u jajovod.

Šta je jednoroga materica?

Ako sumnjate ili ako postoje razlozi da verujete da imate jednorogu matericu, konsultujte se sa ginekologom. Jedino oni mogu da procene vašu istoriju bolesti, izvrše fizički pregled i zatraže odgovarajuće preglede kako bi procenili strukturu vaše materice.
Važno je napomenuti da nemaju sve žene sa jednorogom matericom probleme sa plodnošću.
Neke mogu imati uspešne trudnoće. Međutim, žene sa ovom anomalijom materice mogu imati koristi od dodatnog praćenja i nege tokom trudnoće.

Zamrzavanje tkiva jajnika

OTC postupak traje približno jedan sat i može se kombinovati s drugim postupcima u operacionoj sali, kako bi se ograničila potreba za dodatnom anestezijom. Obično se izvodi kao minimalno invazivna laparoskopska hirurgija, putem malih rezova na stomaku.

Nakon hirurškog dela postupka, tkivo jajnika se obrađuje, zamrzava i šalje na dugoročno skladištenje. Na ovaj način, tkivo se može čuvati dugi niz godina, dok pacijentkinja ne bude spremna za njegovu upotrebu.

Onkofertilitet i reproduktivno doba

Kod žena u reproduktivnom dobu maligni tumori su dvostruko češći nego kod muškaraca. Najčešći tipovi raka kod žena u reproduktivnom dobu su rak dojke, melanom, rak grlića materice i limfom. Rana dijagnoza osigurava relativno dobru prognozu i stopu preživljavanja za mlade pacijente.

Ogromna većina pacijenata nije svesna stvarnih rizika lečenja karcinoma. Pored uklanjanja genitalnih organa, zračenje karlice, hemoterapija… ponekad se i ne razmišlja o potrebi očuvanja biološkog materijala.

Nema više tekstova.