Zamrzavanje jajnih ćelija i AMH

Ako razmišljate o zamrzavanju jajnih ćelija ili ste ikada proveravali nivo vaših hormona plodnosti,  verovatno ste čuli za AMH (Anti-Milerijan hormon). Jednostavno rečeno, testiranje AMH vam omogućava da proverite vašu ovarijalnu rezervu (količinu jajnih ćelija u jajnicima).

Nivo vašeg AMH pruža vam bolje razumevanje reproduktivnog zdravlja i može vam pomoći u planiranju buduće porodice. Ako odlučite da zamrznete svoje jajne ćelije, lekar će na osnovu vašeg AMH predložiti plan za stimulaciju i prilagoditi ga vašim potrebama.

Onkofertilitet – konsultacije korak po korak

Prilikom savetovanja obolelih od raka, važno je istovremeno razgovarati o metodama održavanja reproduktivnog zdravlja. Pacijenti treba da shvate da je trudnoća moguća i uz upotrebu donorskog reproduktivnog materijala i surogat majčinstva.

Ova praksa takođe pomaže u psihološkoj adaptaciji na informacije o postojećim rizicima gubitka plodnosti, u donošenju odluka o potrebi očuvanja plodnosti i u pronalaženju mogućih načina za prevazilaženje problema vezanih za očekivani tretman. Ovakve konsultacije treba da se sprovode na bazi onkoloških ustanova uz angažovanje specijalista koji se razumeju i u onkologiju i u reproduktivnu medicinu, odnosno u onkofertilitet.

Zamrzavanje tkiva jajnika

OTC postupak traje približno jedan sat i može se kombinovati s drugim postupcima u operacionoj sali, kako bi se ograničila potreba za dodatnom anestezijom. Obično se izvodi kao minimalno invazivna laparoskopska hirurgija, putem malih rezova na stomaku.

Nakon hirurškog dela postupka, tkivo jajnika se obrađuje, zamrzava i šalje na dugoročno skladištenje. Na ovaj način, tkivo se može čuvati dugi niz godina, dok pacijentkinja ne bude spremna za njegovu upotrebu.

Zamrzavanje spermatozoida

Za svaki uzorak sperme određuju se zapremina, broj spermatozoida (koncentracija) i procenat pokretljivosti spermatozoida. U zavisnosti od veličine i kvaliteta uzorka, koristi se jedna ili više bočica po uzorku. Svaka bočica može da primi do 1,8 ml. Svaka bočica je označena imenom, datumom zamrzavanja i jedinstvenim brojem bočice. Bočice se polako hlade, zatim zamrzavaju i čuvaju u rezervoarima sa tečnim azotom. Nakon zamrzavanja uzorka, odmrzava se mala količina sperme da bi se utvrdilo koliko je dobro funkcionisao postupak zamrzavanja, kao i broj preostalih pokretnih spermatozoida po bočici.

Bez obzira na to koliko je uzoraka zamrznuto, krioprezervacija sperme ne garantuje budući reproduktivni uspeh. Međutim, cilj je uvek sačuvati razumnu šansu za trudnoću.

Onkofertilitet i reproduktivno doba

Kod žena u reproduktivnom dobu maligni tumori su dvostruko češći nego kod muškaraca. Najčešći tipovi raka kod žena u reproduktivnom dobu su rak dojke, melanom, rak grlića materice i limfom. Rana dijagnoza osigurava relativno dobru prognozu i stopu preživljavanja za mlade pacijente.

Ogromna većina pacijenata nije svesna stvarnih rizika lečenja karcinoma. Pored uklanjanja genitalnih organa, zračenje karlice, hemoterapija… ponekad se i ne razmišlja o potrebi očuvanja biološkog materijala.

Kada posetiti ginekologa?

Ginekolog se trudi da izgradi odnos pun poverenja sa svojim pacijentima što im dalje priliku da dugoročno vode računa o reproduktivnom zdravlju svoje pacijentkinje kroz kontrolne preglede i preglede shodno potrebi.

Prvi pregled ginekologa može biti samo u vidu razgovora o problemima, ali i nedoumicama u vezi sa seksualnim odnosima, menstruacijom ili bilo kom drugom temom koja ima veze sa reproduktivnim zdravljem žena.

Polno prenosive bolesti

Polno prenosive bolesti

Polno prenosive bolesti su najčešće infektivne bolesti u svetu. Uglavnom se (ali ne i jedino) prenose seksualnim kontaktom sa inficiranom osobom. Neke od infekcija (HIV, sifilis, gonoreja) mogu imati transmisiju sa majke na bebu, tokom trudnoće, kao i tokom porođaja i dojenja.

Postoji više od 25 polnih bolesti, a najpoznatije su hlamidija (koja je i najzastupljenija), gonoreja, hepatitis B, genitalni herpes, HIV, humani papilloma virus (HPV), sifilis, stidne vaši I trihomonijaza.

Uklanjanje kondiloma

Ne postoje precizne preporuke vezane za odluku o uklanjanju kondiloma. U praksi, osim sitnih i pojedinačnih kondiloma koji se ne menjaju, ne rastu i ne umnožavaju, svi drugi kondilomi jesu indikacija za hiruršku intervenciju.

Ultrazvuk dojki

Ultrazvuk dojki je namenjen svim ženama u reproduktivnom dobu, ali i u menopauzi. Ponekad može biti potrebno da se uz ultrazvučni pregled uradi i mamografija. Kao dopunska dijagnostička metoda, mamografija se savetuje ženama nakon 45. godine, ukoliko ne postoji porodična istorija bolesti.

Zamrzavanje jajnih ćelija

Rano otkrivanje i lečenje malignih bolesti dovelo do većeg broja pacijentkinja sa interesom za očuvanje kasnije plodnosti i kvaliteta života. Pri tome se u  najvećem broju pacijentkinja ove grupe koriste zračna i hemioterapija, koja značajno smanjuje ovarijalnu rezervu, to jest mogućnost jajnika za produkciju jajnih ćelija. Ova tehnika se tako primarno koristila kod pacijentkinja sa malignim bolestima koje žele da očuvaju mogućnost reprodukcije.

Nema više tekstova.

Zamrzavanje jajnih ćelija i AMH

Ako razmišljate o zamrzavanju jajnih ćelija ili ste ikada proveravali nivo vaših hormona plodnosti,  verovatno ste čuli za AMH (Anti-Milerijan hormon). Jednostavno rečeno, testiranje AMH vam omogućava da proverite vašu ovarijalnu rezervu (količinu jajnih ćelija u jajnicima).

Nivo vašeg AMH pruža vam bolje razumevanje reproduktivnog zdravlja i može vam pomoći u planiranju buduće porodice. Ako odlučite da zamrznete svoje jajne ćelije, lekar će na osnovu vašeg AMH predložiti plan za stimulaciju i prilagoditi ga vašim potrebama.

Onkofertilitet – konsultacije korak po korak

Prilikom savetovanja obolelih od raka, važno je istovremeno razgovarati o metodama održavanja reproduktivnog zdravlja. Pacijenti treba da shvate da je trudnoća moguća i uz upotrebu donorskog reproduktivnog materijala i surogat majčinstva.

Ova praksa takođe pomaže u psihološkoj adaptaciji na informacije o postojećim rizicima gubitka plodnosti, u donošenju odluka o potrebi očuvanja plodnosti i u pronalaženju mogućih načina za prevazilaženje problema vezanih za očekivani tretman. Ovakve konsultacije treba da se sprovode na bazi onkoloških ustanova uz angažovanje specijalista koji se razumeju i u onkologiju i u reproduktivnu medicinu, odnosno u onkofertilitet.

Zamrzavanje tkiva jajnika

OTC postupak traje približno jedan sat i može se kombinovati s drugim postupcima u operacionoj sali, kako bi se ograničila potreba za dodatnom anestezijom. Obično se izvodi kao minimalno invazivna laparoskopska hirurgija, putem malih rezova na stomaku.

Nakon hirurškog dela postupka, tkivo jajnika se obrađuje, zamrzava i šalje na dugoročno skladištenje. Na ovaj način, tkivo se može čuvati dugi niz godina, dok pacijentkinja ne bude spremna za njegovu upotrebu.

Zamrzavanje spermatozoida

Za svaki uzorak sperme određuju se zapremina, broj spermatozoida (koncentracija) i procenat pokretljivosti spermatozoida. U zavisnosti od veličine i kvaliteta uzorka, koristi se jedna ili više bočica po uzorku. Svaka bočica može da primi do 1,8 ml. Svaka bočica je označena imenom, datumom zamrzavanja i jedinstvenim brojem bočice. Bočice se polako hlade, zatim zamrzavaju i čuvaju u rezervoarima sa tečnim azotom. Nakon zamrzavanja uzorka, odmrzava se mala količina sperme da bi se utvrdilo koliko je dobro funkcionisao postupak zamrzavanja, kao i broj preostalih pokretnih spermatozoida po bočici.

Bez obzira na to koliko je uzoraka zamrznuto, krioprezervacija sperme ne garantuje budući reproduktivni uspeh. Međutim, cilj je uvek sačuvati razumnu šansu za trudnoću.

Onkofertilitet i reproduktivno doba

Kod žena u reproduktivnom dobu maligni tumori su dvostruko češći nego kod muškaraca. Najčešći tipovi raka kod žena u reproduktivnom dobu su rak dojke, melanom, rak grlića materice i limfom. Rana dijagnoza osigurava relativno dobru prognozu i stopu preživljavanja za mlade pacijente.

Ogromna većina pacijenata nije svesna stvarnih rizika lečenja karcinoma. Pored uklanjanja genitalnih organa, zračenje karlice, hemoterapija… ponekad se i ne razmišlja o potrebi očuvanja biološkog materijala.

Kada posetiti ginekologa?

Ginekolog se trudi da izgradi odnos pun poverenja sa svojim pacijentima što im dalje priliku da dugoročno vode računa o reproduktivnom zdravlju svoje pacijentkinje kroz kontrolne preglede i preglede shodno potrebi.

Prvi pregled ginekologa može biti samo u vidu razgovora o problemima, ali i nedoumicama u vezi sa seksualnim odnosima, menstruacijom ili bilo kom drugom temom koja ima veze sa reproduktivnim zdravljem žena.

Polno prenosive bolesti

Polno prenosive bolesti

Polno prenosive bolesti su najčešće infektivne bolesti u svetu. Uglavnom se (ali ne i jedino) prenose seksualnim kontaktom sa inficiranom osobom. Neke od infekcija (HIV, sifilis, gonoreja) mogu imati transmisiju sa majke na bebu, tokom trudnoće, kao i tokom porođaja i dojenja.

Postoji više od 25 polnih bolesti, a najpoznatije su hlamidija (koja je i najzastupljenija), gonoreja, hepatitis B, genitalni herpes, HIV, humani papilloma virus (HPV), sifilis, stidne vaši I trihomonijaza.

Uklanjanje kondiloma

Ne postoje precizne preporuke vezane za odluku o uklanjanju kondiloma. U praksi, osim sitnih i pojedinačnih kondiloma koji se ne menjaju, ne rastu i ne umnožavaju, svi drugi kondilomi jesu indikacija za hiruršku intervenciju.

Ultrazvuk dojki

Ultrazvuk dojki je namenjen svim ženama u reproduktivnom dobu, ali i u menopauzi. Ponekad može biti potrebno da se uz ultrazvučni pregled uradi i mamografija. Kao dopunska dijagnostička metoda, mamografija se savetuje ženama nakon 45. godine, ukoliko ne postoji porodična istorija bolesti.

Zamrzavanje jajnih ćelija

Rano otkrivanje i lečenje malignih bolesti dovelo do većeg broja pacijentkinja sa interesom za očuvanje kasnije plodnosti i kvaliteta života. Pri tome se u  najvećem broju pacijentkinja ove grupe koriste zračna i hemioterapija, koja značajno smanjuje ovarijalnu rezervu, to jest mogućnost jajnika za produkciju jajnih ćelija. Ova tehnika se tako primarno koristila kod pacijentkinja sa malignim bolestima koje žele da očuvaju mogućnost reprodukcije.

Nema više tekstova.