Prenatalni skrining testovi

Prenatalni preventivni skrining pregledi značajni su za praćenje zdravlja majke i bebe, kao i za pravovremeno uočavanje mogućih poremećaja vezanih za trudnoću i zdravlje bebe. Reč je o potpuno neinvazivnim pregledima koji ne služe za postavljanje ili odbacivanje dijagnoze, već za ukazivanje na potencijalni problem. Postoje skrining programi u prvom i drugom trimestru trudnoće.

Prenatalni skrining testovi

Prenatalni preventivni skrining pregledi značajni su za praćenje zdravlja majke i bebe, kao i za pravovremeno uočavanje mogućih poremećaja vezanih za trudnoću i zdravlje bebe. Reč je o potpuno neinvazivnim pregledima koji ne služe za postavljanje ili odbacivanje dijagnoze, već za ukazivanje na potencijalni problem. Postoje skrining programi u prvom i drugom trimestru trudnoće.