Fetalna ehokardiografija

Fetalna ehokardiografija u trudnoći predstavlja neinvazivni i nezaobilazni pregled, tokom koga se procenjuju veličina i položaj bebinog srca unutar grudnog koša. Pregledaju se sve strukture srca – komore, pretkomore, veliki krvni sudovi – i mere se protok krvi kroz srce, smer kretanja i mešanja krvi.

Fetalna ehokardiografija

Fetalna ehokardiografija u trudnoći predstavlja neinvazivni i nezaobilazni pregled, tokom koga se procenjuju veličina i položaj bebinog srca unutar grudnog koša. Pregledaju se sve strukture srca – komore, pretkomore, veliki krvni sudovi – i mere se protok krvi kroz srce, smer kretanja i mešanja krvi.