IVF lekovi: Brevactid

Šta je lek Brevactid i čemu je namenjen? Lek Brevactid je iz grupe gonadotropina i koristi se kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih ciklusa. On izaziva ovulaciju i indukciju luteinizacije nakon stimulacije rasta folikula. Brevactid u programu potpomognute reproduktivne tehnologije (ART) je pokretač konačnog sazrevanja folikula. Kod žena hCG stimuliše proizvodnju biološki aktivnih peptida u jajnicima koji su važni za regulaciju reprodukcije (npr. inhibin, relaksin, prorenin, plazminogen-aktivator-inhibitor). Primena 5000 IU do 10000 IU hCG ženama sa zrelim folikulima (npr. nakon stimulacije sa gonadotropinom ili klomifenom) indukuje ovulaciju otprilike 36 sati nakon intramuskularne injekcije. U jajnicima hCG stimuliše granulozu, teku i stromu ili lutealne ćelije da podrže proizvodnju progesterona i estradiola. Kod muškaraca ovaj lek se koristi kod procene funkcije testisa sa hipogonadotrofnim hipogonadizmom pre stimulacije. Dakle, ima primenu i u andrologiji. U Leidigovim ćelijama kod muškaraca, hCG stimuliše proizvodnju testosterona i drugih steroida poput 17-OH-progesterona i estradiola. Povećava se pojedinačna primena 5000 IU hCG dečacima i muškarcima sekrecija testosterona na dvofazni način, što rezultira prvom maksimalnom koncentracijom u plazmi nakon 2 do 4 sata i drugi maksimum nakon 3 do 4 dana. Dostignuta je maksimalna količina estradiola u serumu otprilike 24 sata nakon primene hCG. Ovaj princip se koristi za diferencijalnu dijagnozu kriptorhizma kako bi

IVF lekovi: Brevactid

Šta je lek Brevactid i čemu je namenjen? Lek Brevactid je iz grupe gonadotropina i koristi se kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih ciklusa. On izaziva ovulaciju i indukciju luteinizacije nakon stimulacije rasta folikula. Brevactid u programu potpomognute reproduktivne tehnologije (ART) je pokretač konačnog sazrevanja folikula. Kod žena hCG stimuliše proizvodnju biološki aktivnih peptida u jajnicima koji su važni za regulaciju reprodukcije (npr. inhibin, relaksin, prorenin, plazminogen-aktivator-inhibitor). Primena 5000 IU do 10000 IU hCG ženama sa zrelim folikulima (npr. nakon stimulacije sa gonadotropinom ili klomifenom) indukuje ovulaciju otprilike 36 sati nakon intramuskularne injekcije. U jajnicima hCG stimuliše granulozu, teku i stromu ili lutealne ćelije da podrže proizvodnju progesterona i estradiola. Kod muškaraca ovaj lek se koristi kod procene funkcije testisa sa hipogonadotrofnim hipogonadizmom pre stimulacije. Dakle, ima primenu i u andrologiji. U Leidigovim ćelijama kod muškaraca, hCG stimuliše proizvodnju testosterona i drugih steroida poput 17-OH-progesterona i estradiola. Povećava se pojedinačna primena 5000 IU hCG dečacima i muškarcima sekrecija testosterona na dvofazni način, što rezultira prvom maksimalnom koncentracijom u plazmi nakon 2 do 4 sata i drugi maksimum nakon 3 do 4 dana. Dostignuta je maksimalna količina estradiola u serumu otprilike 24 sata nakon primene hCG. Ovaj princip se koristi za diferencijalnu dijagnozu kriptorhizma kako bi