Prekomerni gonadotropini u IVF-u

Gonadotropini su primarni lekovi koji se koriste za kontrolisanu hiperstimulaciju jajnika (COH) tokom vantelesne oplodnje, sa kontinuiranom primenom koja je povezana sa rastom folikula.
Prekomerna primena egzogenih gonadotropina tokom kontrolisane hiperstimulacije jajnika (COH) povezana je sa povećanom stopom embrionalnog mozaicizma, posebno kada je lečenje kraće od 10 dana. Kumulativne stope živorođenih značajno su smanjene kada doza gonadotropina premašuje 1500 IU i/ili trajanje lečenja prelazi 10 dana. Ovo sugeriše da produženo izlaganje visokim nivoima gonadotropina može negativno uticati na ishod trudnoće.

Kada da probam opet?

Obratite pažnju na psihološko isceljenje i vaše prihološke potrebe, nemojte ih zanemarivati. U nekim određenim trenucima može biti neophodna duža pauza pre novog početka. Pauziranje između transfera vam omogućava da procenite i prilagodite protokol lečenja, ako je potrebno, na osnovu prethodnih rezultata. Ovo omogućava personalizovan pristup, optimizaciju uslova za naredni postupak i uspešnu trudnoću.

Čišćenje (pranje) spermatozoida

Postoji mnogo medicinskih razloga zašto se sprematozoidi peru pre procedure vantelesne oplodnje. Prvo i najvažnije – sperma sadrži prostaglandine koji mogu izazvati jake grčeve ako se unesu u matericu. Semena tečnost, takođe, sadrži ostatke belih krvnih zrnaca i mrtvih spermatozoida, što može ometati oplodnju jajne ćelije. Dodatno, bakterije ili virusi u spermi mogu dovesti do infekcije ako se unesu u matericu.

Kako da se pripremiš za embriotransfer?

Postoje očigledne stvari koje bi trebalo da radite, a to je hraniti se zdravo, piti puno vode i vežbati. Veoma je važno da telo prima što više vitamina i minerala kroz hranu i piće. Treba unositi što više voća i povrća, organskog mesa i organskih mlečnih proizvoda, orašastih plodova i semena, ali i mnogo vode.
Vaše telo treba da održava vaše vitalne organe snabdevene kiseonikom i hranljivim sastojcima, a važan je i dobar protok krvi u vašu matericu.

Da li su pacijenti (ne)zadovoljni IVF klinikama u Srbiji?

U okviru rada udruženja pacijenata IVF Centar  završeno je jednomesečno istraživanje o zadovoljstvu pacijenata klinikama za vantelesnu oplodnju. Upitnik je popunjen 144 puta i dobijeni su odgovori od 144 pacijenta, a u vezi sa zadovoljstvom IVF klinikama i njihovom uslugom. Istraživanje je bilo u potpunosti anonimno i sadržalo je 16 pitanja.
Rezultate ovog istraživanja predstavljamo u tekstu.

IVF u Turskoj

Kojim zakonskim regulativama je definisana procedura IVF u Turskoj? Kako pacijenti ostvaruju svoje pravo na lečenje, ko na lečenje ima prava i kako svoja prava pacijenti štite u situaciji kada su na bilo koji način oštećeni, prenosimo u tekstu IVF u Turskoj.

Aspiracija jajnih ćelija

Aspiracija jajnih ćelija, ili punkcija jajnih ćelija iz folikula, je kratkotrajna intervencija koja se može raditi pod anestezijom ili bez anestezije. Cilj aspiracije je vađenje jajnih ćelija iz tela žene. Ovu intervenciju sprovodi specijalista infertiliteta (ginekolog) u saradnji sa embriologom u ginekološkoj operacionoj sali.

Da objasnimo: jajne ćelije se ne mogu videti golim okom. Njih ginekolog posebnom metodom punktira iz svakog folikula, a zatim ih preuzima embriolog koji ih “čisti“ od folikularne tečnosti. Embriolog broji jajne ćelije i priprema ih za spajanje sa spermatozoidima (vantelesnu oplodnju).

Veštačka inteligencija i IVF

Veštačka inteligencija i IVF

Kako nova godina sa sobom donosi nove nade i početke, zdravstvena industrija se, takođe, raduje novim prilikama. Godinama je vantelesna oplodnja (IVF) nudila pojedincima priliku da imaju biološku decu, ali globalne stope uspeha su notorno niske. Međutim, razvoj veštačke inteligencije (AI) i njeno korišćenje za IVF izgleda da može poboljšati stope uspeha IVF-a.

AI se pojavljuje kao “menjač igre” u oblasti reproduktivnog zdravlja, nudeći jedinstven spoj objektivnosti, efikasnosti i prediktivnih mogućnosti. Prediktivne sposobnosti veštačke inteligencije prevazilaze selekciju embriona i analizu sperme.

Posle embriotransfera

Posle embriotransfera sledi period poznat kao “dvonedeljno čekanje”. Ne postoji nikakav trik niti tajna metoda da se kroz ovo vreme olako prođe. Sve što možete da uradite je da pripremite svoj um i telo što je moguće više, a da pokušate da zadržite emotivnu i psihičku stabilnost. Ovo, znamo, nije uvek lako. To je teška mentalna bitka, ali mi smo poznati kao IVF ratnici.
Objašnjavamo za vas kako izgleda sam transfer ali i dani i pitanja koja slede posle.

MACS (magnetna selekcija spermatozoida)

MACS (magnetna selekcija spermatozoida – Magnetic Activated Cell Sorting) je imunomagnetna tehnika koja omogućava odabir spermatozoida koji ne pokazuju znake oštećenja ili ćelijske smrti (apoptoze).

Kvalitet semena presudan je faktor u postizanju trudnoće, jer utiče i na oplodnju i na kvalitet embriona. Različiti faktori utiču na kvalitet sperme, a jedan od njih jeste prisustvo apoptotskih spermatozoida koji se mogu ukloniti iz uzorka ovom tehnikom. Membrane ovakvih spermatozoida sadrže markere koji se mogu detektovati.

Nema više tekstova.

Prekomerni gonadotropini u IVF-u

Gonadotropini su primarni lekovi koji se koriste za kontrolisanu hiperstimulaciju jajnika (COH) tokom vantelesne oplodnje, sa kontinuiranom primenom koja je povezana sa rastom folikula.
Prekomerna primena egzogenih gonadotropina tokom kontrolisane hiperstimulacije jajnika (COH) povezana je sa povećanom stopom embrionalnog mozaicizma, posebno kada je lečenje kraće od 10 dana. Kumulativne stope živorođenih značajno su smanjene kada doza gonadotropina premašuje 1500 IU i/ili trajanje lečenja prelazi 10 dana. Ovo sugeriše da produženo izlaganje visokim nivoima gonadotropina može negativno uticati na ishod trudnoće.

Kada da probam opet?

Obratite pažnju na psihološko isceljenje i vaše prihološke potrebe, nemojte ih zanemarivati. U nekim određenim trenucima može biti neophodna duža pauza pre novog početka. Pauziranje između transfera vam omogućava da procenite i prilagodite protokol lečenja, ako je potrebno, na osnovu prethodnih rezultata. Ovo omogućava personalizovan pristup, optimizaciju uslova za naredni postupak i uspešnu trudnoću.

Čišćenje (pranje) spermatozoida

Postoji mnogo medicinskih razloga zašto se sprematozoidi peru pre procedure vantelesne oplodnje. Prvo i najvažnije – sperma sadrži prostaglandine koji mogu izazvati jake grčeve ako se unesu u matericu. Semena tečnost, takođe, sadrži ostatke belih krvnih zrnaca i mrtvih spermatozoida, što može ometati oplodnju jajne ćelije. Dodatno, bakterije ili virusi u spermi mogu dovesti do infekcije ako se unesu u matericu.

Kako da se pripremiš za embriotransfer?

Postoje očigledne stvari koje bi trebalo da radite, a to je hraniti se zdravo, piti puno vode i vežbati. Veoma je važno da telo prima što više vitamina i minerala kroz hranu i piće. Treba unositi što više voća i povrća, organskog mesa i organskih mlečnih proizvoda, orašastih plodova i semena, ali i mnogo vode.
Vaše telo treba da održava vaše vitalne organe snabdevene kiseonikom i hranljivim sastojcima, a važan je i dobar protok krvi u vašu matericu.

Da li su pacijenti (ne)zadovoljni IVF klinikama u Srbiji?

U okviru rada udruženja pacijenata IVF Centar  završeno je jednomesečno istraživanje o zadovoljstvu pacijenata klinikama za vantelesnu oplodnju. Upitnik je popunjen 144 puta i dobijeni su odgovori od 144 pacijenta, a u vezi sa zadovoljstvom IVF klinikama i njihovom uslugom. Istraživanje je bilo u potpunosti anonimno i sadržalo je 16 pitanja.
Rezultate ovog istraživanja predstavljamo u tekstu.

IVF u Turskoj

Kojim zakonskim regulativama je definisana procedura IVF u Turskoj? Kako pacijenti ostvaruju svoje pravo na lečenje, ko na lečenje ima prava i kako svoja prava pacijenti štite u situaciji kada su na bilo koji način oštećeni, prenosimo u tekstu IVF u Turskoj.

Aspiracija jajnih ćelija

Aspiracija jajnih ćelija, ili punkcija jajnih ćelija iz folikula, je kratkotrajna intervencija koja se može raditi pod anestezijom ili bez anestezije. Cilj aspiracije je vađenje jajnih ćelija iz tela žene. Ovu intervenciju sprovodi specijalista infertiliteta (ginekolog) u saradnji sa embriologom u ginekološkoj operacionoj sali.

Da objasnimo: jajne ćelije se ne mogu videti golim okom. Njih ginekolog posebnom metodom punktira iz svakog folikula, a zatim ih preuzima embriolog koji ih “čisti“ od folikularne tečnosti. Embriolog broji jajne ćelije i priprema ih za spajanje sa spermatozoidima (vantelesnu oplodnju).

Veštačka inteligencija i IVF

Veštačka inteligencija i IVF

Kako nova godina sa sobom donosi nove nade i početke, zdravstvena industrija se, takođe, raduje novim prilikama. Godinama je vantelesna oplodnja (IVF) nudila pojedincima priliku da imaju biološku decu, ali globalne stope uspeha su notorno niske. Međutim, razvoj veštačke inteligencije (AI) i njeno korišćenje za IVF izgleda da može poboljšati stope uspeha IVF-a.

AI se pojavljuje kao “menjač igre” u oblasti reproduktivnog zdravlja, nudeći jedinstven spoj objektivnosti, efikasnosti i prediktivnih mogućnosti. Prediktivne sposobnosti veštačke inteligencije prevazilaze selekciju embriona i analizu sperme.

Posle embriotransfera

Posle embriotransfera sledi period poznat kao “dvonedeljno čekanje”. Ne postoji nikakav trik niti tajna metoda da se kroz ovo vreme olako prođe. Sve što možete da uradite je da pripremite svoj um i telo što je moguće više, a da pokušate da zadržite emotivnu i psihičku stabilnost. Ovo, znamo, nije uvek lako. To je teška mentalna bitka, ali mi smo poznati kao IVF ratnici.
Objašnjavamo za vas kako izgleda sam transfer ali i dani i pitanja koja slede posle.

MACS (magnetna selekcija spermatozoida)

MACS (magnetna selekcija spermatozoida – Magnetic Activated Cell Sorting) je imunomagnetna tehnika koja omogućava odabir spermatozoida koji ne pokazuju znake oštećenja ili ćelijske smrti (apoptoze).

Kvalitet semena presudan je faktor u postizanju trudnoće, jer utiče i na oplodnju i na kvalitet embriona. Različiti faktori utiču na kvalitet sperme, a jedan od njih jeste prisustvo apoptotskih spermatozoida koji se mogu ukloniti iz uzorka ovom tehnikom. Membrane ovakvih spermatozoida sadrže markere koji se mogu detektovati.

Nema više tekstova.