Šta je jednoroga materica?

Ako sumnjate ili ako postoje razlozi da verujete da imate jednorogu matericu, konsultujte se sa ginekologom. Jedino oni mogu da procene vašu istoriju bolesti, izvrše fizički pregled i zatraže odgovarajuće preglede kako bi procenili strukturu vaše materice.
Važno je napomenuti da nemaju sve žene sa jednorogom matericom probleme sa plodnošću.
Neke mogu imati uspešne trudnoće. Međutim, žene sa ovom anomalijom materice mogu imati koristi od dodatnog praćenja i nege tokom trudnoće.

HyCoSy (provera prohodnosti jajovoda)

Ispitivanje neplodnosti je glavni razlog zbog kojeg se žena upućuje na HyCoSy proceduru. Začepljeni (okludirani) jajovodi čest su uzrok neplodnosti. Okluzija jajovoda može se javiti kod brojnih stanja, uključujući prethodnu infekciju karlice, tešku endometriozu, prethodnu upalu slepog creva i adhezije karlice. Normalni jajovodi se ne vide prilikom redovnog ultrazvuka. HyCoSy procedura omogućava integrisanu procenu jajovoda, materice i karlice.

Operacija endometrioze

Endometrioza je hronična upalna bolest male karlice, koju karakteriše rast sluznice materice (endometrijuma) van samog tela materice. Sluznica materice, koja se nalazi van materice, najčešće na trbušnoj maramici, jajnicima, jajovodima, mokraćnoj bešici i crevima, reaguje na hormone. Ona se ponaša kao tkivo unutar materice, te krvari kao endometrijum koji se nalazi na prirodnom mestu. Endometrioza se najčešće javlja kod žena u reproduktivnom periodu.

Operacija vanmaterične trudnoće

Kod nekih žena s vanmateričnomtrudnoćom javljaju se uobičajeni rani znaci trudnoće: propušteni menstrualni ciklus, osetljivost dojki i mučnina, a rezultat testa trudnoće bude pozitivan. Ipak, vanmaterična trudnoća ne može da se nastavi normalno.Često su prvi znaci upozorenja blaga vaginalna krvarenja i bol u karlici. Ako oplođeno jaje nastavi da raste u jajovodu, to može dovesti do pucanja jajovoda, što često uzrokuje jako krvarenje u stomaku. Simptomi ovog stanja,opasnog po život, uključuju i nesvesticu i šok.

Lekar dijagnostikuje vanmateričnu trudnoću fizikalnim pregledom, laboratorijskim analizamakrvi i ultrazvukom.

Sterilizacija

Operacija sterilizacije izvodi se kod žena koje žele da trajno izbegnu mogućnost trudnoće. Ovo je postupak s praktično nepovratnim promenama. Važno je da pacijentkinja koja razmišlja o ovoj proceduri dobro proceni sve okolnosti. Gotovo svaka žena može biti sterilisana, ali to treba da razmotre samo žene koje definitivno ne žele više dece ili uopšte ne žele decu. Medicinski tim uvek savetuje ženama da budu sigurne da su razmotrile sve druge načine kontracepcije pre donošenje odluke o sterilizaciji.

Karcinom jajnika (ovarijalni karcinom)

Ženski reproduktivni sistem sadrži dva jajnika, po jedan sa svake strane materice. Jajnici proizvode jajašca (jajne ćelije), kao i hormone estrogen i progesteron. Rak jajnika često ostaje neotkriven dok se ne proširi po karlici i abdomenu. U ovoj kasnoj fazi, rak jajnika je teže lečiti. Uspešnost lečenja je veća kada je karcinom jajnika u ranoj fazi, dok je bolest ograničena na jajnik. Za lečenje karcinoma jajnika obično se primenjuje kombinacija hirurgije i hemoterapije.

Histerektomija

Histerektomija je operacija kojom se uklanja materica i obično se pod ovim pojmom podrazumeva totalna histerektomija – odstranjivanje tela i grlića materice. Ova procedura razlikuje se od supracervikalne ili subtotalne histerektomije, kod koje se vadi telo materice, ali se grlić (cerviks) ostavlja. Postoji i totalna histerektomija s jednostranom ili obostranom salpingo-ooforektomijom (ili adneksektomijom) kada se uklanjaju i jajnici i jajovodi.

Laparoskopska operacija materice

Laparoskopska operacija materice jeste minimalno invazivni hirurški postupak koji se najčešće sprovodi u cilju uklanjanja materice. Uklanjanje materice naziva se i histerektomija, a može biti suptotalna ili supracervikalna, kada se odstranjuje telo materice, ali se ostavlja grlić (cerviks), i totalna, kada se vade i telo i grlić materice. Dodatno, nekada se u istoj proceduri uklanjaju i adneksi (jajnici i jajovodi) i tada se ta procedura naziva histerektomija sa adneksektomijom.

Laparoskopska reparacija dna karlice

Laparoskopska reparacija dna karlice izvodi se kroz četiri male incizije (0,5-1 cm) na prednjem trbušnom zidu kroz koje se uvode laparoskopski instrumenti za disekciju i ušivanje. Pregled karličnih organa omogućava teleskopska kamera, koja se takođe uvodi kroz rez. Tela vagine i karlice ponovno se suspenduju kombinacijom šavova i nosećih mreža ili traka. Dužina operativnog vremena za laparoskopsku reparaciju dna karlice može značajno varirati od pacijenta do pacijenta i kreće se između dva i pet sati.

Totalna vaginalna histerektomija

Totalna vaginalna histerektomija jeste operacija kojom se vaginalnim putem odstranjuje materica. Operacija se obavlja u opštoj anesteziji. Lekar pravi cirkularni rez na vagini, kroz koju se odstranjuje prethodno oslobođena materica. Rez na vagini se zatvara resorbujućim koncima, koje nije potrebno skidati nakon zarastanja rane.

Pre operacije, pacijentkinja i hirurg odlučuju da li je potrebno u istoj intervenciji ukloniti jajnike i/ili jajovode i da li će biti potrebna terapija supstitucije estrogenom nakon operacije.

Nema više tekstova.

Šta je jednoroga materica?

Ako sumnjate ili ako postoje razlozi da verujete da imate jednorogu matericu, konsultujte se sa ginekologom. Jedino oni mogu da procene vašu istoriju bolesti, izvrše fizički pregled i zatraže odgovarajuće preglede kako bi procenili strukturu vaše materice.
Važno je napomenuti da nemaju sve žene sa jednorogom matericom probleme sa plodnošću.
Neke mogu imati uspešne trudnoće. Međutim, žene sa ovom anomalijom materice mogu imati koristi od dodatnog praćenja i nege tokom trudnoće.

HyCoSy (provera prohodnosti jajovoda)

Ispitivanje neplodnosti je glavni razlog zbog kojeg se žena upućuje na HyCoSy proceduru. Začepljeni (okludirani) jajovodi čest su uzrok neplodnosti. Okluzija jajovoda može se javiti kod brojnih stanja, uključujući prethodnu infekciju karlice, tešku endometriozu, prethodnu upalu slepog creva i adhezije karlice. Normalni jajovodi se ne vide prilikom redovnog ultrazvuka. HyCoSy procedura omogućava integrisanu procenu jajovoda, materice i karlice.

Operacija endometrioze

Endometrioza je hronična upalna bolest male karlice, koju karakteriše rast sluznice materice (endometrijuma) van samog tela materice. Sluznica materice, koja se nalazi van materice, najčešće na trbušnoj maramici, jajnicima, jajovodima, mokraćnoj bešici i crevima, reaguje na hormone. Ona se ponaša kao tkivo unutar materice, te krvari kao endometrijum koji se nalazi na prirodnom mestu. Endometrioza se najčešće javlja kod žena u reproduktivnom periodu.

Operacija vanmaterične trudnoće

Kod nekih žena s vanmateričnomtrudnoćom javljaju se uobičajeni rani znaci trudnoće: propušteni menstrualni ciklus, osetljivost dojki i mučnina, a rezultat testa trudnoće bude pozitivan. Ipak, vanmaterična trudnoća ne može da se nastavi normalno.Često su prvi znaci upozorenja blaga vaginalna krvarenja i bol u karlici. Ako oplođeno jaje nastavi da raste u jajovodu, to može dovesti do pucanja jajovoda, što često uzrokuje jako krvarenje u stomaku. Simptomi ovog stanja,opasnog po život, uključuju i nesvesticu i šok.

Lekar dijagnostikuje vanmateričnu trudnoću fizikalnim pregledom, laboratorijskim analizamakrvi i ultrazvukom.

Sterilizacija

Operacija sterilizacije izvodi se kod žena koje žele da trajno izbegnu mogućnost trudnoće. Ovo je postupak s praktično nepovratnim promenama. Važno je da pacijentkinja koja razmišlja o ovoj proceduri dobro proceni sve okolnosti. Gotovo svaka žena može biti sterilisana, ali to treba da razmotre samo žene koje definitivno ne žele više dece ili uopšte ne žele decu. Medicinski tim uvek savetuje ženama da budu sigurne da su razmotrile sve druge načine kontracepcije pre donošenje odluke o sterilizaciji.

Karcinom jajnika (ovarijalni karcinom)

Ženski reproduktivni sistem sadrži dva jajnika, po jedan sa svake strane materice. Jajnici proizvode jajašca (jajne ćelije), kao i hormone estrogen i progesteron. Rak jajnika često ostaje neotkriven dok se ne proširi po karlici i abdomenu. U ovoj kasnoj fazi, rak jajnika je teže lečiti. Uspešnost lečenja je veća kada je karcinom jajnika u ranoj fazi, dok je bolest ograničena na jajnik. Za lečenje karcinoma jajnika obično se primenjuje kombinacija hirurgije i hemoterapije.

Histerektomija

Histerektomija je operacija kojom se uklanja materica i obično se pod ovim pojmom podrazumeva totalna histerektomija – odstranjivanje tela i grlića materice. Ova procedura razlikuje se od supracervikalne ili subtotalne histerektomije, kod koje se vadi telo materice, ali se grlić (cerviks) ostavlja. Postoji i totalna histerektomija s jednostranom ili obostranom salpingo-ooforektomijom (ili adneksektomijom) kada se uklanjaju i jajnici i jajovodi.

Laparoskopska operacija materice

Laparoskopska operacija materice jeste minimalno invazivni hirurški postupak koji se najčešće sprovodi u cilju uklanjanja materice. Uklanjanje materice naziva se i histerektomija, a može biti suptotalna ili supracervikalna, kada se odstranjuje telo materice, ali se ostavlja grlić (cerviks), i totalna, kada se vade i telo i grlić materice. Dodatno, nekada se u istoj proceduri uklanjaju i adneksi (jajnici i jajovodi) i tada se ta procedura naziva histerektomija sa adneksektomijom.

Laparoskopska reparacija dna karlice

Laparoskopska reparacija dna karlice izvodi se kroz četiri male incizije (0,5-1 cm) na prednjem trbušnom zidu kroz koje se uvode laparoskopski instrumenti za disekciju i ušivanje. Pregled karličnih organa omogućava teleskopska kamera, koja se takođe uvodi kroz rez. Tela vagine i karlice ponovno se suspenduju kombinacijom šavova i nosećih mreža ili traka. Dužina operativnog vremena za laparoskopsku reparaciju dna karlice može značajno varirati od pacijenta do pacijenta i kreće se između dva i pet sati.

Totalna vaginalna histerektomija

Totalna vaginalna histerektomija jeste operacija kojom se vaginalnim putem odstranjuje materica. Operacija se obavlja u opštoj anesteziji. Lekar pravi cirkularni rez na vagini, kroz koju se odstranjuje prethodno oslobođena materica. Rez na vagini se zatvara resorbujućim koncima, koje nije potrebno skidati nakon zarastanja rane.

Pre operacije, pacijentkinja i hirurg odlučuju da li je potrebno u istoj intervenciji ukloniti jajnike i/ili jajovode i da li će biti potrebna terapija supstitucije estrogenom nakon operacije.

Nema više tekstova.