Kako da postanem donor spermatozoida u Srbiji?

Donacija je “jedan na jedan”, što znači da reproduktivni materijal darujete samo jednom muškarcu, tj. jednom paru. Naš Zakon ne dozvoljava da donirate spermatozoide za više primaoca. To važi i za muškarca donora i za ženu. Samo jedan par ili jedna žena bez partnera će dobiti vaš uzorak koji će koristiti za oplodnju i dobijanje deteta.
Spermatozoide darujete ili paru kod kog muškarac nema spermatozoide ili ženi bez partnera.
Morate uraditi osnovne analize.
Morate se retestirati nakon 6 meseci.
Sve analize radite o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Javljate se Banci reproduktivnih ćelija i embriona.

Kako da postanem donorka jajnih ćelija u Srbiji?

Donorka jajnih ćelija može biti i žena koja je i sama u proceduri vantelesne oplodnje ukoliko odgovara kriterijumima i ima višak jajnih ćelija koje želi da daruje.
Donacija je “jedan na jedan” – što znači da kada darujete ćelije, darujete ih samo jednoj ženi tj.paru. Naš Zakon propisuje da nije moguće deliti jajne ćelije sa više primaoca. To važi i za i za ženu donorku i za muškarca

Uspešnost postupka sa donorskim jajnim ćelijama

Stope uspeha donorskih jajnih ćelija ukazuju na procenat efikasnosti lečenja plodnosti u IVF sa donorskim jajnim ćelijama. Drugim rečima, oni pokazuju stope trudnoće pomoću jajnih ćelija donora – koji broj pacijenata nakon tretmana neplodnosti (1 ciklus IVF) zatrudni ili (u zavisnosti od metode prezentacije) rodi dete. Takvi podaci se obično predstavljaju kao isti procenat bez obzira na godine žene. Na primer, ako je vrednost efikasnosti 51%, to znači da će 51 pacijent od 100 lečenih zatrudneti (ili se poroditi), u zavisnosti od toga kako je izračunata statistika.
Pogledajte kako se statistika menja u zavisnosti od metode izračunavanja stope.

Sveže ili zamrznute donorske jajne ćelije?

Nedavno je jedna studija istraživala rezultate vantelesne oplodnje, tačnije, da li postoje razlike u ishodima sa svežim i sa zamrznutim donorskim jajnim ćelijama.
Obuhvaćeno je 609 IVF postupaka sa doniranom jajnim ćelijom. U istraživanje je bilo uključeno 305 donorki starosti između 20-30 godina. Od svake je dobijeno po 24 jajne ćelije(12 jajnih ćelija otišlo je primaocima kao sveže, dok su po 12 bile zamrznute i odmrznute pre IVF postupka i transfera).

Kako do doniranih spermatozoida preko Fonda?

Republički fond za zdravstveno osiguranje ženama bez partnera finansira IVF postupke sa doniranim spermatozoidima i to kod žena koje imaju do 45 godina starosti u trenutku prolaska komisije, a nemaju partnera. RFZO finansira 3 postupka sa doniranim spermatozoidima za dobijanje jednog deteta i 3 krioembriotransfera. Za postupke preko RFZO/a neophodno je proći komisijski pregled.

Takođe, kada su u pitanju parovi kod kojih muškarac ima dijagnozu azoospermije i nema svoje reproduktivne ćelije RFZO dozvoljava uvoz spermatozoida za par.

Ukoliko ste žena bez partnera i želite dete, pročitajte tekst do kraja i uputite se u mogućnosti koje imate.

Kako do doniranih jajnih ćelija preko Fonda?

Republički fond za zdravstveno osiguranje parovima u bračnoj i vanbračnoj zajednici finansira IVF postupke sa doniranim jajnim ćelijama i to kod parova kod kojih žena ima do 45 godina starosti, ali nema svoje reproduktivne ćelije (jajne ćelije). RFZO finansira 3 postupka sa doniranim ćelijama za dobijanje prvog zajedničkog deteta i 3 krioembriotransfera. Za postupke preko RFZO/a neophodno je proći komisijski pregled.
Informišite se o tome kako se prijaviti, kako izgleda komisija i šta se dešava nakon komisije.

Kako nas ART tehnologije uče promeni definicije roditelja

„Opsesija biološkom povezanošću dovodi do toga da se nebiološki roditelji vide kao drugi najbolji roditelji, i mislim da je to zapravo prilično uvredljivo“, rekla je ona.

Razmišljao sam o ovim rečima otkad sam ih čuo. Uglavnom, sklon sam da se složim – ispunjavanje vaših roditeljskih obaveza nema nikakve veze sa tim koliko DNK delite sa svojim detetom.

Porodični odnosi i donacija

Dvadesetogodišnja kvalitativna studija pratila je 65 porodica koje su dobile decu uz pomoć donacije ili surogat materinstva. 22 porodice nastale su uz pomoć surogat materinstva, 17 porodica uz pomoć donacije jajnih ćelija i 26 porodica koje su se ostvarile uz pomoć donacije spermatozoida. Otkriveno je da nije bilo razlike u psihološkom smislu – jednak je kvalitet porodičnih odnosa bez obzira na to kako su deca začeta.

Međutim, studija sugeriše da razgovor sa decom o njihovom biološkom poreklu može biti koristan za porodične odnose i zdravo prilagođavanje. Ovo se naročito odnosi na period pre polaska u školu.

Kako da postanem donor spermatozoida u Srbiji?

Donacija je “jedan na jedan”, što znači da reproduktivni materijal darujete samo jednom muškarcu, tj. jednom paru. Naš Zakon ne dozvoljava da donirate spermatozoide za više primaoca. To važi i za muškarca donora i za ženu. Samo jedan par ili jedna žena bez partnera će dobiti vaš uzorak koji će koristiti za oplodnju i dobijanje deteta.
Spermatozoide darujete ili paru kod kog muškarac nema spermatozoide ili ženi bez partnera.
Morate uraditi osnovne analize.
Morate se retestirati nakon 6 meseci.
Sve analize radite o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Javljate se Banci reproduktivnih ćelija i embriona.

Kako da postanem donorka jajnih ćelija u Srbiji?

Donorka jajnih ćelija može biti i žena koja je i sama u proceduri vantelesne oplodnje ukoliko odgovara kriterijumima i ima višak jajnih ćelija koje želi da daruje.
Donacija je “jedan na jedan” – što znači da kada darujete ćelije, darujete ih samo jednoj ženi tj.paru. Naš Zakon propisuje da nije moguće deliti jajne ćelije sa više primaoca. To važi i za i za ženu donorku i za muškarca

Uspešnost postupka sa donorskim jajnim ćelijama

Stope uspeha donorskih jajnih ćelija ukazuju na procenat efikasnosti lečenja plodnosti u IVF sa donorskim jajnim ćelijama. Drugim rečima, oni pokazuju stope trudnoće pomoću jajnih ćelija donora – koji broj pacijenata nakon tretmana neplodnosti (1 ciklus IVF) zatrudni ili (u zavisnosti od metode prezentacije) rodi dete. Takvi podaci se obično predstavljaju kao isti procenat bez obzira na godine žene. Na primer, ako je vrednost efikasnosti 51%, to znači da će 51 pacijent od 100 lečenih zatrudneti (ili se poroditi), u zavisnosti od toga kako je izračunata statistika.
Pogledajte kako se statistika menja u zavisnosti od metode izračunavanja stope.

Sveže ili zamrznute donorske jajne ćelije?

Nedavno je jedna studija istraživala rezultate vantelesne oplodnje, tačnije, da li postoje razlike u ishodima sa svežim i sa zamrznutim donorskim jajnim ćelijama.
Obuhvaćeno je 609 IVF postupaka sa doniranom jajnim ćelijom. U istraživanje je bilo uključeno 305 donorki starosti između 20-30 godina. Od svake je dobijeno po 24 jajne ćelije(12 jajnih ćelija otišlo je primaocima kao sveže, dok su po 12 bile zamrznute i odmrznute pre IVF postupka i transfera).

Kako do doniranih spermatozoida preko Fonda?

Republički fond za zdravstveno osiguranje ženama bez partnera finansira IVF postupke sa doniranim spermatozoidima i to kod žena koje imaju do 45 godina starosti u trenutku prolaska komisije, a nemaju partnera. RFZO finansira 3 postupka sa doniranim spermatozoidima za dobijanje jednog deteta i 3 krioembriotransfera. Za postupke preko RFZO/a neophodno je proći komisijski pregled.

Takođe, kada su u pitanju parovi kod kojih muškarac ima dijagnozu azoospermije i nema svoje reproduktivne ćelije RFZO dozvoljava uvoz spermatozoida za par.

Ukoliko ste žena bez partnera i želite dete, pročitajte tekst do kraja i uputite se u mogućnosti koje imate.

Kako do doniranih jajnih ćelija preko Fonda?

Republički fond za zdravstveno osiguranje parovima u bračnoj i vanbračnoj zajednici finansira IVF postupke sa doniranim jajnim ćelijama i to kod parova kod kojih žena ima do 45 godina starosti, ali nema svoje reproduktivne ćelije (jajne ćelije). RFZO finansira 3 postupka sa doniranim ćelijama za dobijanje prvog zajedničkog deteta i 3 krioembriotransfera. Za postupke preko RFZO/a neophodno je proći komisijski pregled.
Informišite se o tome kako se prijaviti, kako izgleda komisija i šta se dešava nakon komisije.

Kako nas ART tehnologije uče promeni definicije roditelja

„Opsesija biološkom povezanošću dovodi do toga da se nebiološki roditelji vide kao drugi najbolji roditelji, i mislim da je to zapravo prilično uvredljivo“, rekla je ona.

Razmišljao sam o ovim rečima otkad sam ih čuo. Uglavnom, sklon sam da se složim – ispunjavanje vaših roditeljskih obaveza nema nikakve veze sa tim koliko DNK delite sa svojim detetom.

Porodični odnosi i donacija

Dvadesetogodišnja kvalitativna studija pratila je 65 porodica koje su dobile decu uz pomoć donacije ili surogat materinstva. 22 porodice nastale su uz pomoć surogat materinstva, 17 porodica uz pomoć donacije jajnih ćelija i 26 porodica koje su se ostvarile uz pomoć donacije spermatozoida. Otkriveno je da nije bilo razlike u psihološkom smislu – jednak je kvalitet porodičnih odnosa bez obzira na to kako su deca začeta.

Međutim, studija sugeriše da razgovor sa decom o njihovom biološkom poreklu može biti koristan za porodične odnose i zdravo prilagođavanje. Ovo se naročito odnosi na period pre polaska u školu.