Ocena kvaliteta jajnih ćelija i razvoj embriona

Svaka jajna ćelija ima svoj kvalitet. Broj jajnih ćelija koje žena ima u jajnicima i koje se oslobađaju ovulacijom određen je čak i pre rođenja. Na broj i kvalitet jajnih ćelija jako teško se utiče. Naravno, jajne ćelije su brojnije i kvalitetnije što je žena mlađa. Smatra se da plodnost drastično opada nakon 40. godine žene, a taj “pad” plodnosti odnosi se na smanjeni broj jajnih ćelija, ali i na smanjeni kvalitet.

Šta znači jajna ćelija GV, MI, MII ?

Nakon aspiracije (prikupljenja jajnih ćelija tj. oocita), ćelije dobijaju ocene od embriologa. Nezrela jajna ćelija naziva se GV. Takva jajna ćelija nije pogodna za oplodnju. Jajna ćelija u stadijumu MI je polu zrela, te u tom trenutku nije pogodna za oplodnju, ali može da sazri u roku od nekoliko sati. Za oplodnju se koriste zrele MII jajne ćelije sa vidljivim polarnim telom.

Na slici je zrela jajna ćelija

Znači, nakon čišćenja ćelije, embriolog će uraditi oplodnju (IVF ili ICSI) i onda sledi faza kultivacije u inkubatoru. Ovde je potpuno balansirano i stabilno okruženje koje pogoduje daljem razvoju embriona. Njegov razvoj je nešto na šta embriolog ne može uticati, ali može pratiti faze razvoja embriona.

Oplođena jajna ćelija

Ako se jajna ćelija oplodila, već prvog dana primećuju se dva pronukleusa.

Jajna ćelija sa 2 vidljiva pronukleusa.

Drugi i treći dan

U narednim danima nakon oplodnje dolazi do tzv. brazdanja, a to znači da se ćelije embriona dele u neophodnim vremenskim intervalima.

Embrion drugog dana (embrion sa 4 ćelije)
Embrion trećeg dana (embrion sa 8 ćelija)

Morula

Četvrtog dana dolazi do stvaraja veza između ćelija, pa pojedinačno ćelije više nisu uočljive mikroskopom ni na slici. Ovakav embrion četvrtog dana nazivamo morula.

Morula (embrion 4. dana razvoja)

Blastocista

Petog dana formira se blastocista. Ćelije su raspoređene u unutrašnji embrioblast, iz kog će se kasnije razviti fetus. Spoljašnji omotač naziva se trofoblast, i iz njega će se razviti posteljica.

Najčešće, faza blastociste jeste najpoželjnija kada je u pitanju embriotransfer. Takođe, blastociste se najčešće zamrzavaju i čuvaju za dalju upotrebu.

Važno je da embriolozi prate čitavu fazu razvoja embriona, jer pravilan razvoj embriona bez većih odstupanja i fragmentacije pokazuje sam kvalitet embriona.

Embrion u fazi blastociste (5. dan razvoja embriona)

Za pitanja, nedoumice i podršku možete nam se javiti direktno na SOS IVF broj 0800 70 70 77 ili nam pisati na imejl info@ivfcentar.rs. Takođe, možete nas kontaktirati i popunjavanjem kontakt forme na sajtu klikom na link ONLINE KONTAKT FORMA.

Slični tekstovi

Još naših blogova