Ocena kvaliteta jajnih ćelija i razvoj embriona

Nakon aspiracije (prikupljenja jajnih ćelija tj. oocita), ćelije dobijaju ocene od embriologa. Nezrela jajna ćelija naziva se GV. Takva jajna ćelija nije pogodna za oplodnju. Jajna ćelija u stadijumu MI je polu zrela, te u tom trenutku nije pogodna za oplodnju, ali može da sazri u roku od nekoliko sati. Za oplodnju se koriste zrele MII jajne ćelije sa vidljivim polarnim telom.

IVF lekovi: Brevactid

Šta je lek Brevactid i čemu je namenjen? Lek Brevactid je iz grupe gonadotropina i koristi se kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih ciklusa. On izaziva ovulaciju i indukciju luteinizacije nakon stimulacije rasta folikula. Brevactid u programu potpomognute reproduktivne tehnologije (ART) je pokretač konačnog sazrevanja folikula. Kod žena hCG stimuliše proizvodnju biološki aktivnih peptida u jajnicima koji su važni […]

IVF Centar na Kongresu psihologa

Tema donacije reproduktivnih ćelija jeste tema kojoj se prilazi sa više aspekata, a izuzetno važan je upravo psihološki. Tema donacije povlači često pitanje: Da li je to dete naše? S tim pitanjem se suočava veliki broj ljudi u Srbiji pre nego što se uputi putem donacije.
Na Kongresu će Sandra Jovanović predstaviti svoje dugogodišnje iskustvo u radu s parovima i ženama kojima je donacija jedina opcija da zasnuju porodicu.

Šta je to HAŠIMOTO?

Obe faze Hašimoto tireoiditisa, dakle, i hipertireoza i hipotireoza mogu biti indikacija za spontani pobačaj. Negativni uticaji na fetus su prevremeni porođaji, abrupcije posteljice i hipertenzija. Karakteristično je da do spontanih pobačaja dolazi u prvom trimestru trudnoće.

Pacijentkinje, trudnice sa hipotireozom (blago povećan nivo TSH i normalan nivo T3) imaju povećani rizik od razvijanja ove bolesti jer u trudnoći postoji povečana potreba za funkciom štitne žlezde.

Sa druge strane i povećan nivo TSH na početku trudnoće može povečati rizik za spontani pobačaj.

Zaključak je da je normalna funkcija štitne žlezde važna i za začeće i za trudnoću u daljoj fazi.