Kako da postanem donor spermatozoida u Srbiji?

Donacija je “jedan na jedan”, što znači da reproduktivni materijal darujete samo jednom muškarcu, tj. jednom paru. Naš Zakon ne dozvoljava da donirate spermatozoide za više primaoca. To važi i za muškarca donora i za ženu. Samo jedan par ili jedna žena bez partnera će dobiti vaš uzorak koji će koristiti za oplodnju i dobijanje deteta.
Spermatozoide darujete ili paru kod kog muškarac nema spermatozoide ili ženi bez partnera.
Morate uraditi osnovne analize.
Morate se retestirati nakon 6 meseci.
Sve analize radite o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Javljate se Banci reproduktivnih ćelija i embriona.