Koliko ste zadovoljni IVF klinikama? Šta kaže naše istraživanje?

Istraživanje Koliko ste zadovoljni IVF klinikama? je sprovedeno u okviru udruženja pacijenata IVF Centar u trajanju od mesec dana. Upitnik je prikupio 144 odgovora na pitanja vezana za rad IVF klinika u Republici Srbiji i/ili u inostranstvu. Ispitivanje je bilo anonimno a sastojalo se od 16 pitanja, od kojih je 14 pitanja bilo sa već ponuđenim odgovorima.

Do kakvih smo zaključaka došli?

Najveći broj ispitanika je starosti od 36 do 40 godina. Čak 138 ispitanika je ženskog pola, što je očekivano, ako se u obzir uzme da je tema infertiliteta i dalje u užem fokusu žena nego muškaraca. Ovi podaci svakako potvrđuju opšte mišljenje da većina žena i parova s problemom neplodnosti u procedure IVF-a ulazi u kasnijim godinama od predloženih za bolji uspeh procedure. Naime, većina započinje lečenje tek nakon 35. godine.

Najveći broj ispitanika (95%) IVF postupak je radilo u Srbiji, tako da se dobijena slika u najvećem odnosi na stanje zadovoljstva u Srbiji. Čak 80% ispitanika je IVF postupak radilo u privatnim klinikama u Beogradu ili Novom Sadu, što navodi na zaključak da se većina pacijenta odlučuje za privatne ustanove iz plana mreže preko Fonda, ređe za državne ustanove. Ovo može biti zabrinjavajući pokazatelj za državne centre u Srbiji. Razlozi za ovakvo stanje svakako mogu biti različiti.

Što se komunikacije sa klinikom tiče, pacijenti su generalno nezadovoljni ovim segmentom. Skoro 36% ispitanika je kompletno nezadovoljno komunikacijom, a samo 10% kompletno zadovoljno.

Slična je slika i kada je reč o dostupnošću IVF klinike.

Naime, klinike, po rečima onih koji su popunili upitnik, nisu dovoljno dostupne kada su u pitanju potrebe pacijenata. Mišljanja su da kao pacijenti vrlo često ostaju bez neophodnog odgovora, podrške i dodatnih informacija koje su im potrebne u toku, pre i posle IVF postupka.

Empatija i podrška su istaknuti kao nešto što nedostaje od strane odabranih klinika. Manje od 30% pacijenata osetilo je saosećanje, podršku i razumevanje u toku i nakon IVF postupka. Kada govorimo o profesionalnom odnosu prema pacijentima, tu je statistika nešto bolja, te 33% pacijenata smatra da je usluga u IVF klinikama profesionalna.

Ispitanicu su se najpozitivnije izjasnili o opremljenosti ustanova u kojima su radili svoje procedure. Polovina njih smatra da su IVF klinike u Srbiji odlično opremljene, ali je medicinsko osoblje ocenjeno kao prosečno i nedovoljno empatično.

U ustanovama iz reda privatnog finansiranja, pitanje finansija je i dalje goruće, kao i pitanje transparentnosti.

Zabrinjavajuće je da čak 60% ispitanika smatra da su klinike nedovoljno transparentne, navodeći da cenovnik nije istaknut, da nisu obavešteni na vreme o plaćanju ili o cenama usluga, ukoliko ih moraju platiti.

Isto toliki broj ispitanika smatra da bi konačan uspeh vantelesne oplodnje u konkretnoj ustanovi morao biti transparentniji. To znači da statistika o samoj uspešnosti IVF procesa nije bila dostupna za pacijente kada su birali ustanovu, niti su ove podatke mogli da pronađu, te se izbor ustanove nije vršio na osnovu ove informacije.

Zaključak je da sve ustanove moraju raditi na poboljšanju komunikacije s pacijentima.

Ispitanici su naveli da žele da budu aktivni učesnici u svom lečenju i procedurama, a to mogu samo ako su obavešteni i upoznati sa svim što izaziva nejasnoće. Takođe, zaključak je i da bi IVF klinike trebalo da porade na transparentnosti, i da se empatičnost i podrška sa društvenih mreža i promo-aktivnosti preusmere na pacijente u konkretnim ustanovama. Ispitanici su u najvećem procentu apelovali na dostupnost psihološke podrške u svim fazama IVF procedure, a bolje praćenje pacijenata nakon neuspeha istakli kao važan zadatak svih ustanova.

Od zapažanja ispitanika izdvajamo nekoliko najupečatljiviih:

„Doktorka je jako drska i bezobrazna i nema empatije nimalo… radi kao na traci i nista neće da govori šta vidi na ultazvuku… i mnoge žene kada izađu iz njene ordinacije plaču…“

,,Primaju 20 pacijenata u isto vreme, pregled traje po 30 sekundi, nisu posvećeni pacijentima ni malo, ne dobijamo odgovor kakvi su embrioni bili i kakavo je njihovo mišljenje. Jako sam nezadovoljna doktorima i klinikama u Srbiji. Ni malo ne ulaze u srž problema i koliki je problem uopšte, već rade po nekoj svojoj proceduri i matrici

Doktorku sam jedva videla, razmenile smo jedva 2-3 rečenice tokom celog postupka, stalno je bila odsutna, menjali su je drugi doktori. Sestre ne odgovaraju ni na jedno pitanje, kažu “sve pitajte doktorku”, koju jedva da vidim.

,,Osećala sam se “kao broj i kao na traci”.

Negativnu betu sam javila čak 3 puta, jer su bili u gužvi pa su me svaki put zamolili da zovem kasnije ponovo da upišu”

„Posle 3 neuspela transfera, kada se konačno saznalo šta je uzrok, sve se preokrenulo na negativno, potpuni prestanak javljanja dotične doktorke, ni izvinite nisam dobila“

„Medicinske sestre ljubazne i pored mnogo posla. Doktori uglavnom neljubazni, nervozni, ne pružaju nikakve informacije, predugo se čeka, fizički vrlo iscrpljujuće“

„Četiri VTO sam imala u ovoj klinici. Drugi lekari su mi rekli da su sve četiri različite, kao da nije jedan lekar radio vantelesne. Nije mi se dopalo što su bili neiskreni po pitanju kvaliteta embriona i na svoju ruku vraćali uvek po tri. Što zbog mojih godina i još mnogo toga, nije bilo u redu, pogotovu što sam im rekla da nemam takav dogovor sa suprugom i da ne želimo to.Takođe bi mi pred sam transfer nudili razne usluge koje koštaju, a koje bi povećale šansu, ali ne i osigurale trudnoću. Naravno da pristaješ na sve u nadi da će uspeti. Žao mi je što sam toliko pokušaja imala u toj klinici ali nisam imala snage da menjam i sredinu i lekara, pored svih muka“.

Nakon detaljnog uvida u anonimne odgovore ispitanika, stiče se utisak da su pacijenti nezadovoljni i da im nedostaje empatija i pažnja, osećaj posvećenosti i dostupnost informacija. Učestalo se navodio i utisak da su, u nedostatku snage zbog iscrpljujućeg procesa, retko menjali IVF kliniku, u nadi da će narednog puta utisak biti bolji.

IVF Centar se zahvaljuje svima koji su odvojili svoje vreme i dali doprinos u kreirenju slike o zadovoljstvu pacijenata u odabranim IVF klinikama.

Za sva ostala pitanja i nedoumice možete nam se javiti direktno na SOS IVF broj 0800 70 70 77 ili nam pisati na imejl info@ivfcentar.rs. Takođe, u svakom trenutku možete nas kontaktirati i direktno popunjavanjem kontakt forme na sajtu klikom na link ONLINE KONTAKT FORMA ili popunjavanjem upitnika za pacijente klikom na link: UPITNIK ZA PACIJENTE.

Slični tekstovi

Još naših blogova