IVF u Turskoj

Turska je zemlja sa vrlo rigidnim pravilima kada je u pitanju lečenje infertiliteta. Iako pripada i Evopi i Aziji, te je pod uticajem obe kulture, i iako ima ogromne medicinske sisteme i razvijenu socijalnu zaštitu, kao i veliki broj IVF klinika, zakon je taj koji ograničava u Turskoj. To je Uredba o praksama asistirane reproduktivne terapije i centrima za asistenciju oplodnje, koja je i primarni pravni akt o procesima u Turskoj.

Koji su uslovi za vantelesnu oplodnju?

Pre svega, brak je zakonska obaveza. Nevenčane osobe u Turskoj ne mogu imati decu uz pomoć metoda vantelesne oplodnje.

Međutim, ne postoji krivična odgovornost za postupke u inostranstvu i porođaje u Turskoj. Za odobreni postupak IVF u Turskoj, supružnici moraju da imaju razlog lečenja medicinske prirode zbog kog ne mogu da ostvare trudnoću. Naime, nemogućnost supružnika da imaju decu (zbog npr. odvojenog života zbog posla supružnika) ne može biti osnova za odobrenje IVF procesa.

Obavezno je pribaviti saglasnost supružnika. Prilikom lečenja obavezno je korišćenje genoma supružnika. Zabranjeno je primanje genoma u vidu donacije reproduktivnih ćelija od trećeg lica. To znači da je donacija u potpunosti zabranjena. Što se tiče starosne granice za samu proceduru, ona ne postoji. Postoji, međutim, za one postupke koji su plaćeni od strane Fonda i ograničava se na napunjenu 40. godinu.

Da li sistem zdravstvene zaštite pruža podršku pacijentima u metodi IVF tretmana u Turskoj?

Udata žena koja ima opšte zdravstveno osiguranje i nema dece u trenutnom braku, bez obzira da li ima decu iz prethodnog braka ili putem usvojenja, ima prava na proces u sistemu zdravstvene zaštite. Prava ima i ako je nosilac osiguranja muškarac.

Lečenje je ograničeno na najviše tri pokušaja i pokriveno je od strane institucije. Nakon medicinskih analiza, izdaje se izveštaj zdravstvenog odbora u kojem se navodi da ona ne može spontano ostvariti trudnoću. Mora imati više od 23 godine, manje od 40 godina. Tretman mora biti u IVF centru koji ima ugovor sa zdravstvenim Fondom. Žena treba da ima opšte zdravstveno osiguranje oko pet godina ili da je izdržavana osoba. Potrebno je i da supružnik ispunjava uslove. Prvenstveno, misli se na dokumentaciju o nedostatku rezultata drugih metoda lečenja u poslednje tri godine od strane zdravstvenih komisija.

Za sva pitanja i nedoumice možete nam se javiti na SOS IVF broj 0800 70 70 77 ili nam pisati na imejl office@ivfcentar.rs. Takođe, u svakom trenutku možete nas kontaktirati i direktno popunjavanjem kontakt forme na sajtu klikom na link ONLINE KONTAKT FORMA.

Izvor: www.mgc.com.tr

Slični tekstovi

Još naših blogova