Onkofertilitet i reproduktivno doba

Onkofertilitet i reproduktivno doba

Kod žena u reproduktivnom dobu maligni tumori su dvostruko češći nego kod muškaraca. Najčešći tipovi raka kod žena u reproduktivnom dobu su rak dojke, melanom, rak grlića materice i limfom. Rana dijagnoza osigurava relativno dobru prognozu i stopu preživljavanja za mlade pacijente.

Ogromna većina pacijenata nije svesna stvarnih rizika lečenja karcinoma. Pored uklanjanja genitalnih organa, zračenje karlice, hemoterapija… ponekad se i ne razmišlja o potrebi očuvanja biološkog materijala.

Očuvanje plodnosti i terpaija protiv raka

Odlučujući faktori u taktici očuvanja plodnosti su starost i priroda terapije protiv raka. Kod pacijenata mlađih od 35 godina, verovatnoća razvoja ireverzibilne amenoreje tokom hemoterapije je značajno manja nego kod starijih pacijenata.

Prevremeno otkazivanje jajnika se razvija kada se koristi hemoterapija koja ima gonadotoksični efekat: smanjenje folikularnog bazena; smanjenje folikularne rezerve; poremećeno snabdevanje krvlju i razvoj kortikalnog sloja jajnika, što dovodi do njihove atrofije.

Prema tome, žena koja je na terapiji protiv karcinoma starija od 35 godina ima izuzetno nizak potencijal za prirodno začeće nakon lečenja. Posle 38-40 godina, čak i uz upotrebu režima hemoterapije sa niskim rizikom od gonadotoksičnosti, verovatnoća začeća prirodnim putem je malo verovatna. Kod žena mlađih od 40 godina amenoreja izazvana hemoterapijom se razvija u 10% – 71% slučajeva, a kod žena preko 40 godina u 49% – 100% slučajeva. Samo 11% pacijentkinja oporavi menstruaciju.

Šta se dešava tokom hemoterapije?

Mitotička podela ćelija se zaustavlja zbog promene DNK i oksidativnog stresa. Takođe je moguće da je genom oocita poremećen. Navedeni gonadotoksični efekti su izraženi kod alkilirajućih hemoterapeutskih agenasa (ciklofosfan, melfalan), lekova platine (cisplatin, karboplatin) i antraciklinskih antibiotika, u većoj meri usled oksidativnog stresa nego usled oštećenja DNK (doksorubicin, idarubicin). Amenoreja je znak gonadotoksičnosti.

Druga kontrolna tačka je AMH (antimilerov hormon).

Ova studija je pokazala da lečenje agonistima gonadotropin-oslobađajućeg hormona nije očuvalo plodnost kod ove grupe pacijenata. Cochrane analiza izveštava o efikasnosti gonadotropin-oslobađajućeg hormona u prevenciji amenoreje, ali nema dovoljno dokaza o očuvanju reproduktivne funkcije. Upotreba gonadotropin-oslobađajućeg hormona dovodi do smanjenja plodnosti za 33%. Rizik od rane menopauze i neplodnosti zavisi od kumulativnih doza lekova, broja ciklusa lečenja i starosti.

Stoga, blagovremene konsultacije sa reproduktivnim specijalistom i očuvanje biomaterijala obolelih od raka mogu minimizirati rizike po reproduktivnu sferu. Istražite opcije koje će vam dati mogućnost da u budućnosti postanete i roditelji.

Za sva pitanja i nedoumice javite nam se na SOS IVF broj 0800 70 70 77 ili nam pišite na imejl office@ivfcentar.rs. Takođe, u svakom trenutku možete nas kontaktirati i direktno popunjavanjem kontakt forme na sajtu klikom na link ONLINE KONTAKT FORMA.

Izvor: www.linkedin.com

Slični tekstovi

Još naših blogova