UPITNIK: Koliko ste zadovoljni IVF klinikama?

Zadovoljstvo pacijenata IVF klinikom kompleksno je pitanje koje podrazumeva ispitivanje sa više aspekata. Čini se da se neki od njih ponekad zaborave, posebno kada se dođe do uspeha i ostvarene trudnoće. Vrlo često pacijenti se uzdržavaju od izražavanja nezadovoljstva IVF klinikom u strahu od toga kako će ih osoblje tretirati pri narednim dolascima. Nezadovoljstvo, ali i zadovoljstvo IVF klinikom, široki su pojmovi, zato im treba prići vrlo oprezno.

Naravno, moramo podvući da smo u IVF procesu vrlo osetljivi.

Pacijentu je neophodno prići s razumevanjem i sa mnogo podrške. Potreban je neko ko će nas saslušati i razumeti naš problem. Želimo osoblje koje shvata koliki put smo prošli dok nismo stigli baš do tog mantila i te klinike. Prisetite se koliko je samo stepenika trebalo proći kako bi se prikupile sve analize. Prolaze se razne komisije, prikuplja se novac za IVF, ide se bukvalno od vrata do vrata. Prebrojte koliko je papira neophodno. Vrlo često pacijenti nailaze na nedovoljno razumevanja, nedovoljno upućeno osoblje, uvežbane osmehe, neodmerene reči, nezainteresovanost.

Osećaj “kao na traci” vrlo je čest. Zapravo, iskustva govore da je najčešći osećaj taj da su pacijenti za medicinsko osoblje “samo broj”.

Naravno, ima i lepih primera sdračnosti, iskrene ljubaznosti, brige i strepnje, razumevanja problema. Nije svaka klinika ista niti je svaki lekar isti. Važan je i trenutak u kome nešto doživljavamo. Nismo ni mi sami uvek isti niti nam uvek prijaju iste stvari. Ne mora ovo putovanje biti tako zastrašujuće. Može proći sa manje stresa. Stvari se ne mogu generalizovati, pa se tako ne može reći da su sve klinike isti, niti da su svi pristupi jednaki.

Zato smo osećaj zadovoljstva sveli na nekoliko adekvatnih pitanja u našem Upitniku.

Na ovaj način svako ko je imao iskustvo i prošao kroz bar jedan IVF postupak može potpuno anonimno da popuni upitnik i iskaže svoje zadovoljstvo. Na ovaj način možete doprineti opštem građenju slike usluga u IVF klinikama. Možda ćete pomoći i nekim drugim ljudima koji tek planiraju IVF postupak. Lakše će kreirati sliku o tome šta da očekuju u klinici koju su odabrali. Tuđa iskustva su uvek nemerljiv izvor informacija.

Važno je da znate da se Upitnik odnosi i na klinike u Srbiji i na klinike u inostranstvu, te ga možete popuniti gde god da ste radili IVF.

Rezultati upitnika biće javno postavljeni na sajtu IVF Centra.

Za sada vas pozivamo da popunite Upitnik koji se nalazi na linku ispod i time nam pomognete da dođemo do pravih rezultata o kvalitetu usluga u IVF klinikama.

Link ka upitniku je: UPITNIK

Čekamo vaše odgovore!

Vaš IVF Centar

Mesto gde počinje život

Slični tekstovi

Još naših blogova