Pojačavanje endometrijalne receptivnosti PRP metodom

ŠTA JE PRP?

PRP (engl. platelet rich plasma) je plazma obogaćena trombocitima koji se dobijaju iz krvi pacijenta, centrifugiranjem u specijalnim aparatima, i koriste se za potrebe istog pacijenta.

Trombociti čine jednu od glavnih komponenti krvi, oni promovišu rast ćelija i regeneraciju. U PRP-u je koncentracija trombocita oko 5 puta veća nego što je u punoj krvi. Koncentrisanjem trombocita u PRP-u koncetrišu se sekretovani faktori rasta iz trombocita, za koje je dokazano da učestvuju u zarastanju rana i oporavljanju tkiva.

PRP I POBOLJŠANJE ENDOMETRIJALNE RECEPTIVNOSTI

Endometrijum ima veoma važnu ulogu u uspostavljanju i održavanju trudnoće. U prirodnom menstrualnom ciklusu, endometrijum postaje receptivan (prijemčiv) za implantaciju embriona približno 6 dana posle ovulacije, u vreme kada embrion dostigne stadijum blastociste. Tada dolazi do niza interakcija između blastociste i endometrijuma, kulminirajući stvaranjem veze sa majčinom vaskulaturom. Jasno je da implantacija zavisi od koordinisanog delovanja između intrauterinih faktora i samog embriona. Najveću ulogu u tome imaju progesteron i estrogen. Neadekvatna receptivnost endometrijuma jedan od osnovnh razloga neuspeha IVF postupka.

Korišćenje PRP metode (plazme bogate trombocitima) u cilju poboljšanja receptivnosti endometrijuma sve je više u fokusu u tehnikama asistirane reprodukcije. Naučnici su dokazali da intrauterina aplikacija autolognog PRP-a povećava stope trudnoće i živorođene dece, naročito kod pacijenata sa tankim endometrijumom. 

KAKO IZGLEDA PROCEDURA?

Pojačavanje endometrijalne receptivnosti PRP metodom ima dve faze:

  • Uzimanja krvi i pripremanja PRP-a
  • Intrauterina aplikacija pripremljenog PRP-a (ispiranje šupljine materice aktiviranim substratom; subendometrijalne injekcije – ultrazvučno vođen postupak)

Ceo postupak je potpuno bezbolan i ne zahteva ostajanje u bolnici. Na ovaj način endometrijum se obogaćuje na prirodan način – autologno faktorima koji utiču na receptivnost endometrijuma. Periferne krvne komponente, poput trombocita, imaju dokazanu ulogu u remodelovanju endometrijuma i pozitivne koordinacije između embriona i endometrijuma. Na ovaj način se olakšava implantacija i poboljšava prokrvljenost endometrijuma. Studije su pokazale da kod žena sa tankim endometrijumom, koje su u postupcima lečenja neplodnosti, pojačavanje endometrijalne receptivnosti PRP metodom za rezultat ima primetno zadebljanje endometrijuma. Ova tehnika poboljšanja receptivnosti endometrijuma može se praktikovati i pre embriotransfera odmrznutih embriona (FET) sa ciljem povećanja stope implantacije.

Za sva pitanja i nedoumice možete nam se javiti na SOS IVF broj 0800 70 70 77 ili nam pisati na imejl office@ivfcentar.rs. Takođe, u svakom trenutku možete nas kontaktirati i direktno popunjavanjem kontakt forme na sajtu klikom na link ONLINE KONTAKT FORMA.

Slični tekstovi

Još naših blogova