Kako do doniranih jajnih ćelija preko Fonda?

Kako do doniranih jajnih ćelija preko Fonda, ako ste iscrpli sve mogućnosti za tretmane sa sopstvenim reproduktivnim ćelijama?

Republički fond za zdravstveno osiguranje parovima u bračnoj i vanbračnoj zajednici finansira IVF postupke sa doniranim jajnim ćelijama i to kod parova kod kojih žena ima do 45 godina starosti, ali nema svoje reproduktivne ćelije (jajne ćelije). RFZO finansira 3 postupka sa doniranim ćelijama za dobijanje prvog zajedničkog deteta i 3 krioembriotransfera. Za postupke preko RFZO/a neophodno je proći komisijski pregled.

ZAKAZIVANJE KOMISIJE

Najvažnije je zakazati najpre komisijski pregled. Komisiju za VTO sa doniranim jajnim ćelijama zakazujete ISKLJUČIVO preko E Uprave. Neophodno je da budete registrovan korisnik E Uprave. Sledeći korak je prijava za termin za komisiju za donaciju u delu: USLUGE//ZDRAVLJE//VANTELESNA OPLODNJA. U ovom delu upisujete vaše lične podatke i od ponuđenih centara za komisiju birate moguć. Aplikacija će vam ponuditi zdravstvenu ustanovu kojoj pripadate po mestu boravka iz lične karte. Prijava je vrlo jednostavna, potrebno je samo da pratiti ponuđene korake na samom sajtu. U roku od najviše pet dana, dobija se termin za komisiju. Ukoliko nemate važeću zdravstvenu knjižicu, E Uprava vam neće prihvatiti prijavu.

Na obavezan komisijski pregled za finansirani postupak VTO sa darovanim ćelijama upućuje vas izabrani ginekolog iz doma zdravlja.

NEOPHODNE ANALIZE ZA KOMISIJU ZA DONACIJU

Žena:

 • Cervikalni bris na bakterije i vaginalni bris na bakterije, bris na hlamidiju i bris na bakterijsku vaginozu (važnost 6 meseci)
 • HbsAg, HCV, HIV, TPHA, VDRL ― serologija (važnost 12 meseci)
 • Rubella ― serologija (važnost 12 meseci)
 • Toxoplasma gondii (važnost 12 meseci)
 • Papanikolau bris (važnost 6 meseci)
 • Kolposkopija (važnost 12 meseci)
 • Ultrazvučni pregled vaginalnom sondom sa izveštajem (važnost 6 meseci)
 • Hormoni: AMH, FSH, LH, E2, Pg, T, TSH, T3, T4, Prolaktin (važnost 6 meseci)

Napomena: Bilo bi dobro da imate izveštaj/mišljenje lekara specijaliste infertiliteta o stanju vaših jajnika, kao i predlog da se upućujete na IVF postupak s doniranim jajnim ćelijama.

Muškarac:

 • Bris uretre na bakterije, bris na hlamidiju (važnost 6 meseci)
 • HbsAg, HCV, HIV, TPHA, VDRL― serologija (važnost 12 meseci)
 • Spermogram i spermokulturu (važnost 12 meseci)
UPUTI IZ DOMA ZDRAVLJA KOJI SU NEOPHODNI
 1. UPUT za komisiju za BMPO s doniranim materijalom u jednoj od ustanova iz plana mreže zdravstvenih ustanova za ženu, od izabranog ginekologa iz Doma zdravlja.
 2. UPUT za ultrazvučni pregled u okviru komisije za ženu koji se vrši u okviru ocenjivanja na komisiji. Ovaj uput treba da bude naslovljen na zdravstvenu ustanovu u kojoj se radi komisija, a izdaje ga izabran ginekolog iz Doma zdravlja.
 3. UPUT za muškarca za spermogram izdat od izabranog lekara opšte prakse. Ovaj nalaz se radi u toku komisije i uput treba da bude naslovljen na kliniku u koju idete na komisiju.

Ukoliko se na komisiju upućujete van svoje filijale – svi uputi moraju biti overeni u RFZO-u kom pripadate.

Ukoliko niste u bračnoj zajednici, već u vanbračnoj, biće vam potrebna overena izjava notara da ste u vanbračnoj zajednici.

KAKO IZGLEDA KOMISIJA ZA DONACIJU JAJNIH ĆELIJA?

Komisija za IVF postupak s doniranim materijalom podrazumeva:

 1. pregled medicinske dokumentacije
 2. ultrazvučni pregled za ženu
 3. pregled neophodnih analiza i rok njihovog važenja
 4. pregled neophodnih uputa iz doma zdravlja i ostale dokumentacije
 5. razgovor s psihologom i procena
 6. razgovor s pravnikom i procena
 7. odabir klinike za postupak s darovanim materijalom
 8. administrativni pregled ostale dokumentacije od strane RFZO
 9. dobijanje Potvrde o ispunjenosti uslova za IVF s doniranim materijalom.
 10. potpisivanje neophodnih obrazaca o postupku, zamrzavanju materijala, saglasnosti…
ŠTA NAKON KOMISIJE?

Nakon uspešno završene komisije, dobijate Potvrdu o ispunjenosti uslova za BMPO s darovanim materijalom. To je dokument da ste ispunili uslove za ulazak u proceduru na osnovu kojeg čekate Pozivno pismo i poziv iz IVf klinike. Već na prvim konsultacijama ostvarićete dogovor za dalji tok vašeg procesa, odabir donorke/donora, administrativne procedure, medicinske procedure.

Kad stigne pozivno pismo, iz Doma zdravlja uzimate Uput za stacionarno lečenje naslovljen na kliniku koju ste odabrali za ženu. Pozivno pismo i uput nosite u filijalu Fonda da overite upute i preuzmete OLK 12 obrazac.

DODATNA POJAŠNJENJA

Komisija za IVF s doniranim materijalom ne razlikuje se puno u odnosu na komisiju za BMPO sa sopstvenim ćelijama. Razlika je u načinu zakazivanja, koje se u ovom slučaju vrši preko E uprave. Spisak analiza i njihov rok važenja su identični.

Postupak nakon prolaska komisije i odabira klinike, kao i postupak nakon poziva klinike za prve konsultacije već se razlikuje. Za postupak s darovanim reproduktivnim ćelijama neophodan je odabir donora ili donorke, potpisivanje dokumentacije, poručivanje ćelije, zatim sledi čekanje da ćelije pristignu u IVf kliniku i tek onda se započinje proces.

IVF Centar vam nudi mogućnost, konsultativne, psihološke, nutritivne i pravne podrške. Za sva pitanja možete nas kontaktirati direktno na besplatan telefon 0800 70 70 77 ili popunjavanjem online forme klikom na link KONTAKT.

Slični tekstovi

Još naših blogova