IVM (in vitro maturacija)

IVM (in vitro maturacija) metoda obuhvata aspiraciju nezrelih jajnih ćelija iz malih, antralnih folikula i/ili tkiva jajnika i njihovo sazrevanje van tela žene, u laboratorijskim uslovima. Za razliku od klasične IVF metode, kod IVM postupka su jajne ćelije nezrele kada se prikupljaju.

Nezrele ćelije se pored manjih, antralnih folikula mogu naći i u tkivima, pa se pored aspiracija malih folikula vrši i aspiracija tkiva jajnika. Glavna i važna razlika u odnosu na IVF je upravo taj laboratorijski deo kada se vrši njihovo dozrevanje, tj. maturacija. Ova metoda nam omogućava da i nezrele ćelije najpre dovedemo do odgovarajućeg stadijuma zrelosti, a onda ih i koristimo za oplodnju u toku IVF procesa.

Ova tehnologija je razvijena pre više decenija u cilju izbegavanja preterane reakcije na lekove. Poslednjih godina se IVM koristi kod pacijentkinja kod popuštanjem funkcije jajnika, sa nemogućnošću stvaranja zrelih jajnih ćelija, kao i kod onih s problemom kvaliteta ćelija ili embriona ili kod praznih folikula. U ovim slučajevima, IVM tehnologija omogućava da se završni, najvažniji delovi procesa razvoja (diferencijacije) ćelija, dešavaju u standardizovanim, laboratorijskim uslovima.

KAKO IZGLEDA IVM POSTUPAK?

Nakon kratke pripreme, u trajanju od nekoliko dana, nezrele jajne ćelije se prikupljaju specifičnim tehnikama i instrumentima iz malih folikula ili tkiva. Tkivo i ćelije dalji proces sazrevanja nastavljaju u laboratorijskim uslovima.

Sazrevanje jajne ćelije od nezrele forme do zrele je veoma kompleksan proces i zavisi od velikog broja faktora. Na jajne ćelije kojima je iz nekog od razloga (genetskog, imunološkog ilil metaboličkog) onemogućeno sazrevanje, prilikom IVM procedure se može delovati autolognim ili sintetičkim pojačivačima maturacije, koji svojim dejstvom mogu pomoći sazrevanje.

Nakon aspiracije sadržaja folikula, ili tkiva, sledi inkubacija u specifičnim medijumima, obogaćenih faktorima koji promovišu sazrevanje.  Period inkubacije je veoma različit, zavisno od stepena nezrelosti ćelija i traje od par dana, pa do desetak dana. Kada dostignu odgovarajući stadijum, ćelije se mogu koristiti za IVF ili zamrznuti za buduću upotrebu.

KOJIM PACIJENTIMA JE NAMENJEN IVM?
 • sa popuštanjem funkcije, insuficijencijom jajnika (odmakla reprodutivna dob, POF);
 • sa lošim kvalitetom jajnih ćelija ili embriona;
 • sa zastojem u razvoju folikula;
 • sa problemima u finalnoj maturaciji jajne ćelije;
 • sa sindromom policističnih jajnika (PCOS sindromom);
 • u cilju očuvanja fertilita pacijentkinja pre drugih, agresivnih metoda lečenja (poput lečenja karcinoma).
ZAŠTO IVM?
 • veći uspesi IVF metode u navedenim indikacijama, bez negativnih uticaja na embrion
 • manji troškovi
 • kraće trajanje procedure
 • bez sporednih efekata lekova (u potpunosti eliminisano razvijanje OHSS sindroma)
 • bez rizika koji utiču na potencijal ćelija.

Za sva pitanja i nedoumice možete nam se javiti na SOS IVF broj 0800 70 70 77 ili nam pisati na imejl office@ivfcentar.rs. Takođe, u svakom trenutku možete nas kontaktirati i direktno popunjavanjem kontakt forme na sajtu klikom na link ONLINE KONTAKT FORMA.

Slični tekstovi

Još naših blogova