DONACIJA

Šta je to donacija ćelija?

Donacija reproduktivnih ćelija podrazumeva davanje (darivanje) reproduktivnih ćelija (jajnih ćelija ili spermatozoida). Darovane ćelije donora koriste se za oplodnju i ostvarivanje trudnoće kod ljudi koji nemaju sopstvene reproduktivne ćelije.

IVF s doniranim ćelijama od decembra 2022. godine se izvodi i u Srbiji. Zakon dozvoljava IVF postupak s doniranim ćelijama ili embrionima.

Donacija je procedura koja za cilj ima human čin, a to je stvaranje novog života. Ukoliko žena nema svoje reproduktivne ćelije (jajne ćelije) iz bilo kog razloga, ili ukoliko muškarac nema svoje spermatozoide (takođe iz bilo kog razloga) pribegava se IVF postupku s doniranim ćelijama. Ukoliko ni muškarac ni žena nemaju svoje reproduktivne ćelije, neophodan je donirani embrion.

Doniraju se jajne ćelije ili spermatozoidi (polne ćelije) ili embrioni.

Mogu li da saznam ko je davalac?

U Srbiji je donacija anonimna, te nije moguće saznati biografske podatke donora. Davaoci su ljudi koji svojevoljno, uz pismeni pristanak, daruju reproduktivne ćelije. Takođe, to može biti i par koji je završio IVF proceduru i želi da donira preostale embrione. Svakako, ni u jednom slučaju ne možete saznati biografske podatke o davaocima.

Znači, od donorke jajnih ćelija uzimaju se ćelije nakon aspiracije. Oplodnja se radi u laboratoriji, i embrion koji je dobijen uz pomoć jajne ćelije donorke i spermatozoida partnera žene vraća se u matericu žene koja želi bebu.

Kada su u pitanju muškarci davaoci, oni naravno daruju muške polne ćelije (spermatozoide). Donira se muškarcima koji nemaju svoj reproduktivni materijal ili ženama koje su bez partnera.

U Srbiji nije dozvoljeno kreiranje (stvaranje) embriona od donatorskog reproduktivnog materijala. To u stvari znači – nije dozvoljeno od donatorske jajne ćelije i donatorskog spermatozoida kreirati embrion. Moguće je samo preostale embrione para koji je prošao kroz IVF proceduru koristiti (ukoliko oni žele da daruju svoje embrione). Nije dozvoljeno namenski za njih stvarati novi embrion u laboratorijskim uslovima od donatorskog reproduktivnog materijala.

Da li dete ima pravo da zna? 

U Srbiji, dete začeto IVF postupkom reproduktivnim ćelijama davaoca ima pravo da iz medicinskih razloga nakon navršene 15. godine traži od Uprave za biomedicinu podatke iz državnog registra. Pravo se odnosi na podatke od medicinskog značaja za dete, njegovog budućeg supružnika i njihovo potomstvo, ali ne i na biografske podatke.

Važno je da upamtimo: donacija je posebna procedura koja zahteva i određenu psihološku pripremu. Nikome nije lako kada mora da se odluči za ovakav korak. Najvažnije je ne donositi odluke naglo. Trebalo bi potražiti psihološku podršku i dobro razmisliti o celokupnoj proceduri.

Za sva pitanja i nedoumice možete nam se javiti na SOS IVF broj 0800 70 70 77 ili nam pisati na imejl office@ivfcentar.rs. Takođe, u svakom trenutku možete nas kontaktirati i direktno popunjavanjem kontakt forme na sajtu klikom na link ONLINE KONTAKT FORMA.

Slični tekstovi

Još naših blogova